04 jun 2015 21:09

04 jun 2015 21:09

Hyreschock för teaterföreningar

Från 2016 blir det betydligt dyrare att hyra Stadsteatern. För lokala föreningar åker hyran upp med 2 000 kronor vid speldagar.

De tvingas då betala 13 500 kronor i stället för dagens 11 5000 kronor vilket motsvarar en höjning på drygt 17 procent. Under repetitionsdagar blir höjningen 1 000 kronor.

Även externa arrangörer får högre hyra.

– Hyran har inte höjts sedan 2009 och vi har sedan dess investerat mycket i ny teknik, säger Kaj-Eve Enroth (FP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden som i onsdags beslutade om hyreshöjningen.

Här är de nya hyrorna i sin helhet:

Lokala föreningar Hyra idag Ny hyra från 2016-01-01

Repetitionsdagar 4500 kr/4tim 5500 kr/4tim

utöver 4 timmar 1000 kr/tim 1300 kr/tim

Speldagar: 11500 kr/5tim 13500 kr/5tim

utöver 5 timmar 2200 kr/tim 2500 kr/tim

Externa arrangörer

Speldag: 14500 kr/5tim 15500 kr/5tim

utöver 5 timmar 2700 kr/tim 4000 kr/tim

Konferenser/ föreläsningar 11500 kr/4tim 13500 kr/4tim

utöver 4 timmar 2000 kr /tim 3000 kr /tim

 

De tvingas då betala 13 500 kronor i stället för dagens 11 5000 kronor vilket motsvarar en höjning på drygt 17 procent. Under repetitionsdagar blir höjningen 1 000 kronor.

Även externa arrangörer får högre hyra.

– Hyran har inte höjts sedan 2009 och vi har sedan dess investerat mycket i ny teknik, säger Kaj-Eve Enroth (FP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden som i onsdags beslutade om hyreshöjningen.

Här är de nya hyrorna i sin helhet:

Lokala föreningar Hyra idag Ny hyra från 2016-01-01

Repetitionsdagar 4500 kr/4tim 5500 kr/4tim

utöver 4 timmar 1000 kr/tim 1300 kr/tim

Speldagar: 11500 kr/5tim 13500 kr/5tim

utöver 5 timmar 2200 kr/tim 2500 kr/tim

Externa arrangörer

Speldag: 14500 kr/5tim 15500 kr/5tim

utöver 5 timmar 2700 kr/tim 4000 kr/tim

Konferenser/ föreläsningar 11500 kr/4tim 13500 kr/4tim

utöver 4 timmar 2000 kr /tim 3000 kr /tim