04 jun 2015 09:53

04 jun 2015 13:06

Ingen idrottsgala under 2016

Ställer in populärt evenemang

Kultur- och fritidsnämnden måste spara 1,5 miljoner kronor i budgeten för 2016.

Första besparingen blir att ställa in idrottsgalan, men det kommer ytterligare nedskärningar i höst.

– Både kultur- och fritidsavdelningen har under flera år sparat med osthyvelsprincipen, men där är vi till vägs ände. Nu måste vi ta bort verksamheter, säger ordföranden Kaj-Eve Enroth (FP).

Genom att inte arrangera idrottsgalan i januari 2016 sparar nämnden 250 000 kronor. Beslutet var tvunget att tas nu för planeringens skull. Nämnden var politiskt enig.

Galan har arrangerats varje år sedan 2006 och lockade i år 950 sittande gäster.

– Jag är mycket ledsen över att vi inte kan genomföra galan och jag tror att många i idrottslivet blir fruktansvärt besvikna, säger Enroth.

Arbetsbelastning

En annan faktor är arbetsbelastningen för fritids personal. Enligt Enroth kräver galan en heltidstjänst i fyra–fem månader.

– Vi har inte resurser att klara en gala för kulturen och en för idrotten varje år, säger han.

Förvaltningen får nu i uppdrag att utreda om det är möjligt att arrangera en kulturgala och en idrottsgala vartannat år. I så fall skulle idrottsgalan återkomma 2017.

Fler besparingar är att vänta. I Alliansens budgetförslag för 2016 ligger att varje nämnd måste göra effektiviseringar på en procent vilket motsvarar 1,5 miljoner kronor för kultur och fritidsnämnden.

Kaj-Eve Enroth säger att förvaltningen fått i uppdrag att ta fram flera besparingsförslag för beslut efter sommaren.

– Både kultur- och fritidsavdelningen har under flera år sparat med osthyvelsprincipen, men där är vi till vägs ände. Nu måste vi ta bort verksamheter, säger ordföranden Kaj-Eve Enroth (FP).

Genom att inte arrangera idrottsgalan i januari 2016 sparar nämnden 250 000 kronor. Beslutet var tvunget att tas nu för planeringens skull. Nämnden var politiskt enig.

Galan har arrangerats varje år sedan 2006 och lockade i år 950 sittande gäster.

– Jag är mycket ledsen över att vi inte kan genomföra galan och jag tror att många i idrottslivet blir fruktansvärt besvikna, säger Enroth.

Arbetsbelastning

En annan faktor är arbetsbelastningen för fritids personal. Enligt Enroth kräver galan en heltidstjänst i fyra–fem månader.

– Vi har inte resurser att klara en gala för kulturen och en för idrotten varje år, säger han.

Förvaltningen får nu i uppdrag att utreda om det är möjligt att arrangera en kulturgala och en idrottsgala vartannat år. I så fall skulle idrottsgalan återkomma 2017.

Fler besparingar är att vänta. I Alliansens budgetförslag för 2016 ligger att varje nämnd måste göra effektiviseringar på en procent vilket motsvarar 1,5 miljoner kronor för kultur och fritidsnämnden.

Kaj-Eve Enroth säger att förvaltningen fått i uppdrag att ta fram flera besparingsförslag för beslut efter sommaren.