04 jun 2015 21:33

04 jun 2015 21:33

Maxtaxan höjs från 1 juli

Maxbeloppet för avgifter inom barnomsorgen höjs från 1 juli 2015. Inkomsttaket som styr maxtaxan höjs och Skövde kommun följer med genom att höja sitt tak.

För den med ett barn inom omsorgen höjs maxbeloppet till 1 287 kronor (1 260) i förskolan och till 858 kronor (840) i fritidshem.

För barn 2 och 3 följer maxavgiften med upp på motsvarande sätt.

Kommunfullmäktige väntas godkänna höjningen vid sitt junimöte.

För den med ett barn inom omsorgen höjs maxbeloppet till 1 287 kronor (1 260) i förskolan och till 858 kronor (840) i fritidshem.

För barn 2 och 3 följer maxavgiften med upp på motsvarande sätt.

Kommunfullmäktige väntas godkänna höjningen vid sitt junimöte.