04 jun 2015 06:00

04 jun 2015 06:00

Stora expansionsplaner för grundskolan

Nya Billingskolan har endast varit i bruk i ett läsår, men redan nu utreder Skövde kommun en kommande utbyggnad. Om fyra–fem år kan skolan få plats för cirka 500 elever.

Det är Skövdes tillväxttakt som driver på behovet av ytterligare skollokaler. Antalet elever från förskolan till årskurs beräknas öka med 1 000 elever fram till 2025.

Kommunen är redan på väg att bli trångbodda i sina skolor, men när Alliansen nyligen presenterade sitt budgetförslag tydliggjordes inriktningen för hur skolans kapacitet ska ökas.

190 miljoner kronor finns i investeringsplanen för ny förskola och skola för årskurs 1–6 i Trädgårdsstaden. Den ska bli en flexibel skola där delar av lokalerna ska kunna växla mellan skola och förskola efter behov. Den ska ha tre parallella spår och plats för 500 elever. Preliminärt ska den stå klar för inflyttning sommaren 2018.

Nästa steg är att öka kapaciteten i centrala Skövde. Där tittar kommunen främst på att bygga ut Lundenskolan eller Billingsskolan till en skola med tre parallella spår i stället för nuvarande två. Billingskolan skulle i så fall öka sin kapacitet till 500 elever. I nuläget är det hetaste alternativet med tanke på den ökning av barn som sker på Billingen säger Per Lovborn, fastighetsstrateg vid barn- och utbildningssektorn.

Letar lösningar

En arkitekt har börjat titta på möjliga lösningar för en expansion, men Per Lovborn utesluter att bygga på höjden.

Skolan är bara ett läsår gammal, men redan nu tvingas ni titta ni på en utbyggnad?

– Den information som fanns när de besluten togs såg annorlunda ut och etableringen av friskolor blev inte den tänkta. Nu ser vi att Skövde fortsätter att växa och att kapaciteten måste öka, kommenterar Lovborn.

Något som kommer att märkas redan till hösten 2015. Per Lovborn säger att kommunen planerar för att ytterligare förstärka med paviljonger vid Trädgårdsstaden (förskola), Billingskolan och Tidan för att elever ska få plats.

I höst startar samtidigt Raoul Wallenberg-skolan som i dag har fått 80-talet elever och väntas starta förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 4. Skolan har tillstånd för 175 elever och bygger för plats för 350 i en snar framtid.

Det är Skövdes tillväxttakt som driver på behovet av ytterligare skollokaler. Antalet elever från förskolan till årskurs beräknas öka med 1 000 elever fram till 2025.

Kommunen är redan på väg att bli trångbodda i sina skolor, men när Alliansen nyligen presenterade sitt budgetförslag tydliggjordes inriktningen för hur skolans kapacitet ska ökas.

190 miljoner kronor finns i investeringsplanen för ny förskola och skola för årskurs 1–6 i Trädgårdsstaden. Den ska bli en flexibel skola där delar av lokalerna ska kunna växla mellan skola och förskola efter behov. Den ska ha tre parallella spår och plats för 500 elever. Preliminärt ska den stå klar för inflyttning sommaren 2018.

Nästa steg är att öka kapaciteten i centrala Skövde. Där tittar kommunen främst på att bygga ut Lundenskolan eller Billingsskolan till en skola med tre parallella spår i stället för nuvarande två. Billingskolan skulle i så fall öka sin kapacitet till 500 elever. I nuläget är det hetaste alternativet med tanke på den ökning av barn som sker på Billingen säger Per Lovborn, fastighetsstrateg vid barn- och utbildningssektorn.

Letar lösningar

En arkitekt har börjat titta på möjliga lösningar för en expansion, men Per Lovborn utesluter att bygga på höjden.

Skolan är bara ett läsår gammal, men redan nu tvingas ni titta ni på en utbyggnad?

– Den information som fanns när de besluten togs såg annorlunda ut och etableringen av friskolor blev inte den tänkta. Nu ser vi att Skövde fortsätter att växa och att kapaciteten måste öka, kommenterar Lovborn.

Något som kommer att märkas redan till hösten 2015. Per Lovborn säger att kommunen planerar för att ytterligare förstärka med paviljonger vid Trädgårdsstaden (förskola), Billingskolan och Tidan för att elever ska få plats.

I höst startar samtidigt Raoul Wallenberg-skolan som i dag har fått 80-talet elever och väntas starta förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 4. Skolan har tillstånd för 175 elever och bygger för plats för 350 i en snar framtid.