05 jun 2015 06:00

05 jun 2015 06:00

Bullerskydd upp vid Vadsbovägen

Bullret från den täta trafiken på Vadsbovägen har varit besvärande för boende i närheten. Nu har kommunen påbörjat arbetet med att sätta upp bullerskyddsskärmar utmed vissa delar. Allt till en kostnad på drygt åtta miljoner kronor.

Skövde växer och det innebär också att trafikmängden ökar. För boende nära Vadsbovägen har detta inneburit störande buller. Nu ska äntligen bullerskydd upp.

– Det har gjorts bullerkartläggningar som tydligt har visat att det behövs bulleråtgärder på vissa sträckor, säger parkingenjör Marie Nilsdotter, sektor samhällsbyggnad, Skövde kommun.

Vackra vyer

Men här är det inte tal om vanliga och ibland trista bullerplank.

– Vi ville inte stänga av vägbanan från de vackra vyerna ner mot stan och upp mot berget. Därför var det viktigt för oss att hitta en lösning som var transparent.

Och så blir det. Utmed bägge sidor om Vadsboleden, på delar av sträckan mellan Södra- och Norra Bergvägen, ska transparenta skärmar upp.

– Utmed den västra sidan blir det cirka 50 meter norr om Coop Extra och fram till garagelängan vid Folkets park, på den andra sidan fram till viadukten.

Förberedelsearbete med att flytta fiberkablar och sätta upp nya vägräcken eller justera de gamla har just genomförts. Snart är det dags för förberedelsearbete för själva skärmarna.

Av plast

– De är gjorda av plast och är 2,3 meter höga. De ska stå ungefär 1,5 meter från vägen. För att det ska bli optimal effekt ska de stå så nära bullerkällan som möjligt.

För att fåglar inte ska flyga in i skärmarna ska de ha ett mönster i form av linjer.

Om bullerskyddsskärmarna är dekorativa eller inte finns förmodligen olika åsikter om, men här har kommunen tydligt tänkt betydligt längre än bara på funktionen.

Murverk av kalsten

– Där skärmarna börjar och slutar, och även bitvis utmed skärmen, ska ett murverk av kalksten byggas. Kalksten har ju blivit en stadsidentitet i Skövde och finns bland annat i parker och rondeller.

Det är oklart exakt när arbetet med bullerskyddsskärmarna är färdigt. Men Nilsdotter räknar definitivt med att allt är klart till hösten.

Budgeten för bullerskärmarna är 8,3 miljoner kronor.

Efter de bullerkartläggningar som gjorts i Skövde kan det bli fler bullerskydd på andra håll.

– Men inget är klart om var och när det kan bli aktuellt.

Skövde växer och det innebär också att trafikmängden ökar. För boende nära Vadsbovägen har detta inneburit störande buller. Nu ska äntligen bullerskydd upp.

– Det har gjorts bullerkartläggningar som tydligt har visat att det behövs bulleråtgärder på vissa sträckor, säger parkingenjör Marie Nilsdotter, sektor samhällsbyggnad, Skövde kommun.

Vackra vyer

Men här är det inte tal om vanliga och ibland trista bullerplank.

– Vi ville inte stänga av vägbanan från de vackra vyerna ner mot stan och upp mot berget. Därför var det viktigt för oss att hitta en lösning som var transparent.

Och så blir det. Utmed bägge sidor om Vadsboleden, på delar av sträckan mellan Södra- och Norra Bergvägen, ska transparenta skärmar upp.

– Utmed den västra sidan blir det cirka 50 meter norr om Coop Extra och fram till garagelängan vid Folkets park, på den andra sidan fram till viadukten.

Förberedelsearbete med att flytta fiberkablar och sätta upp nya vägräcken eller justera de gamla har just genomförts. Snart är det dags för förberedelsearbete för själva skärmarna.

Av plast

– De är gjorda av plast och är 2,3 meter höga. De ska stå ungefär 1,5 meter från vägen. För att det ska bli optimal effekt ska de stå så nära bullerkällan som möjligt.

För att fåglar inte ska flyga in i skärmarna ska de ha ett mönster i form av linjer.

Om bullerskyddsskärmarna är dekorativa eller inte finns förmodligen olika åsikter om, men här har kommunen tydligt tänkt betydligt längre än bara på funktionen.

Murverk av kalsten

– Där skärmarna börjar och slutar, och även bitvis utmed skärmen, ska ett murverk av kalksten byggas. Kalksten har ju blivit en stadsidentitet i Skövde och finns bland annat i parker och rondeller.

Det är oklart exakt när arbetet med bullerskyddsskärmarna är färdigt. Men Nilsdotter räknar definitivt med att allt är klart till hösten.

Budgeten för bullerskärmarna är 8,3 miljoner kronor.

Efter de bullerkartläggningar som gjorts i Skövde kan det bli fler bullerskydd på andra håll.

– Men inget är klart om var och när det kan bli aktuellt.