05 jun 2015 06:00

05 jun 2015 06:00

Fjärilskolan kan göra comeback

Lades ned för bara två år sedan

Bara några år efter nedläggningen kan Fjärilskolan i Södra Ryd bli en kommunal lågstadieskola. Alliansen avsätter fem miljoner kronor för investeringar i skolan under 2016.

Det framgår av Alliansens budgetförslag för 2016. Fem miljoner kronor läggs in under rubriken ”Återanpassning Fjärilskolan F-3”.

Huvudspåret är alltså att öppna en skola med förskola och årskurs 1–3, men några politiska beslut är inte tagna.

– Vi lägger in de resurserna för att ha handlingsfrihet. Vi måste använda Fjärilskolan i den kommunala skolan igen, men exakt hur vet inte vi. Där måste vi se helheten i den pågående skolutredningen först och det är professionen i skolan som ska svara på det. Vi har godkänt att de får resurserna för detta, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Lägger pussel

SLA.se skrev på onsdagen om de kommande investeringarna i ny skola i Trädgårdsstaden och en eventuell utbyggnad av Billingskolan.

Nu ser Fjärilskolan ut att bli en av bitarna i pusslet som tjänstemännen lägger i den pågående skolutredningen.

Kommunen nobbade tidigare i år en fråga från Broholmskolan om att starta friskola där. Broholmskolan har nu dragit tillbaka sin ansökan hos Skolinspektionen och släpper etableringsplanerna för Skövde.

Fjärilskolan stängdes 2013 som låg- och mellanstadieskola trots stora protester från invånarna i Södra Ryd. Beslutet var steg 2 i den då kontroversiella stängningen av Rydskolan som högstadieskola.

– Vi är i ständig förändring och att använda Fjärilskolan igen är inte att återgå till något gammal, säger Jonsson.

Sedan januari 2014 har Stöpenskolan bedrivit sin undervisning vid Fjäril på grund av den pågående renoveringen.

Stora behov

Fastighetschefen Ingemar Linusson säger att det är bra att pengarna finns tillgängliga i budgeten nu och att skollokalsutredningen får visa om de kommer att användas 2016 eller 2017.

I Fjärilskolan finns stora renoveringsbehov då det varit sparsamt med underhållsinsatser sedan nedläggningsplanerna blev kända 2011.

Det framgår av Alliansens budgetförslag för 2016. Fem miljoner kronor läggs in under rubriken ”Återanpassning Fjärilskolan F-3”.

Huvudspåret är alltså att öppna en skola med förskola och årskurs 1–3, men några politiska beslut är inte tagna.

– Vi lägger in de resurserna för att ha handlingsfrihet. Vi måste använda Fjärilskolan i den kommunala skolan igen, men exakt hur vet inte vi. Där måste vi se helheten i den pågående skolutredningen först och det är professionen i skolan som ska svara på det. Vi har godkänt att de får resurserna för detta, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Lägger pussel

SLA.se skrev på onsdagen om de kommande investeringarna i ny skola i Trädgårdsstaden och en eventuell utbyggnad av Billingskolan.

Nu ser Fjärilskolan ut att bli en av bitarna i pusslet som tjänstemännen lägger i den pågående skolutredningen.

Kommunen nobbade tidigare i år en fråga från Broholmskolan om att starta friskola där. Broholmskolan har nu dragit tillbaka sin ansökan hos Skolinspektionen och släpper etableringsplanerna för Skövde.

Fjärilskolan stängdes 2013 som låg- och mellanstadieskola trots stora protester från invånarna i Södra Ryd. Beslutet var steg 2 i den då kontroversiella stängningen av Rydskolan som högstadieskola.

– Vi är i ständig förändring och att använda Fjärilskolan igen är inte att återgå till något gammal, säger Jonsson.

Sedan januari 2014 har Stöpenskolan bedrivit sin undervisning vid Fjäril på grund av den pågående renoveringen.

Stora behov

Fastighetschefen Ingemar Linusson säger att det är bra att pengarna finns tillgängliga i budgeten nu och att skollokalsutredningen får visa om de kommer att användas 2016 eller 2017.

I Fjärilskolan finns stora renoveringsbehov då det varit sparsamt med underhållsinsatser sedan nedläggningsplanerna blev kända 2011.