05 jun 2015 11:21

05 jun 2015 11:21

Lurade företaget på stora pengar

Skövdebo dömd för trolöshet mot huvudman

Den Skövdebo som lurade sin arbetsgivare på miljonbelopp han nu dömts för grov trolöshet mot huvudman. Påföljden blir skyddstillsyn.

Skövdebon var anställd i företaget för att sköta löpande bokföring, löneredovisning, moms och avgiftsredovisning till skatteverket och att göra betalningar från företagets konto. Han hade anförtrotts företaget bankdosa och e-legitimation. Men när han skötte företaget ekonomiska angelägenheter ägnade han sig även åt annat. Under åren 2010 till 2014 ska vid ett stort antal tillfällen olovligen ha gjort överföringar från företagets konto till sitt eget, sammanlagt handlade det om cirka en miljon kronor.

I februari i år åtalade Skövdebon misstänkt för grov trolöshet mot huvudman. Åklagaren ansåg att brottet är grovt eftersom han för att dölja sitt handlande upprättade vilseledande bokföring. Dessutom handlade det om betydande belopp och har skett systematiskt.

I SLA berättade Skövdebon om hur allt kunde gå så fel, hur han hamnade i den ”bubbla” som till slut sprack. ”Skammen nu är så stor, förlåt är bara ett ord som inte räcker till när jag har skadat så många”. Han berättade om ett liv som kantats av narkotika- och tablettmissbruk och senare också spelmissbruk. Han förklarade också att han föraktar sig själv för det brott han har begått, men han kan i alla fall vara stolt över en förändring som kommit därefter. ” Jag är nu fri från både narkotika- och spelmissbruk.”.

På fredagen dömdes mannen i Skaraborgs tingsrätt för grov trolöshet mot huvudman. Tingsrätten beslutade att påföljden för mannen ska bli skyddstillsyn.

Han ska också betala 1,2 miljoner kronor i skadestånd till företaget.

Skövdebon var anställd i företaget för att sköta löpande bokföring, löneredovisning, moms och avgiftsredovisning till skatteverket och att göra betalningar från företagets konto. Han hade anförtrotts företaget bankdosa och e-legitimation. Men när han skötte företaget ekonomiska angelägenheter ägnade han sig även åt annat. Under åren 2010 till 2014 ska vid ett stort antal tillfällen olovligen ha gjort överföringar från företagets konto till sitt eget, sammanlagt handlade det om cirka en miljon kronor.

I februari i år åtalade Skövdebon misstänkt för grov trolöshet mot huvudman. Åklagaren ansåg att brottet är grovt eftersom han för att dölja sitt handlande upprättade vilseledande bokföring. Dessutom handlade det om betydande belopp och har skett systematiskt.

I SLA berättade Skövdebon om hur allt kunde gå så fel, hur han hamnade i den ”bubbla” som till slut sprack. ”Skammen nu är så stor, förlåt är bara ett ord som inte räcker till när jag har skadat så många”. Han berättade om ett liv som kantats av narkotika- och tablettmissbruk och senare också spelmissbruk. Han förklarade också att han föraktar sig själv för det brott han har begått, men han kan i alla fall vara stolt över en förändring som kommit därefter. ” Jag är nu fri från både narkotika- och spelmissbruk.”.

På fredagen dömdes mannen i Skaraborgs tingsrätt för grov trolöshet mot huvudman. Tingsrätten beslutade att påföljden för mannen ska bli skyddstillsyn.

Han ska också betala 1,2 miljoner kronor i skadestånd till företaget.