06 jun 2015 18:00

06 jun 2015 18:00

Klartecken för pålning på Modeparkering

SKÖVDE

Miljösamverkan östra Skaraborg ger klartecken för pålningsarbetena på kvarteret Mode.

Detta sedan byggföretaget NCC i sin fördjupade markmiljöundersökning har visat att pålningen sannolikt inte bidrar till att föroreningar sprids

Mös har tidigare varit tveksamma till markarbetena på grund av de föroreningar som har hittats i marken. Dessa bör i normaltfallet tas om hand innan det läggs en byggnad över dem.

Miljösamverkan östra Skaraborg ger klartecken för pålningsarbetena på kvarteret Mode.

Detta sedan byggföretaget NCC i sin fördjupade markmiljöundersökning har visat att pålningen sannolikt inte bidrar till att föroreningar sprids

Mös har tidigare varit tveksamma till markarbetena på grund av de föroreningar som har hittats i marken. Dessa bör i normaltfallet tas om hand innan det läggs en byggnad över dem.