07 jun 2015 20:48

07 jun 2015 20:48

Gamla KSS-planen försvinner

Ytan där fotbollsplanen vid Skaraborgs sjukhus, som sköts av Skövde kommun, finns behövs för framtida byggen på Skas. Västfastigheter har meddelat kommunen att planen från och med 2016 inte kan användas av idrottsklubbarna.

Ytan där fotbollsplanen vid Skaraborgs sjukhus, som sköts av Skövde kommun, finns behövs för framtida byggen på Skas. Västfastigheter har meddelat kommunen att planen från och med 2016 inte kan användas av idrottsklubbarna.