08 jun 2015 06:00

08 jun 2015 06:00

Arbetar för att möta extremiströrelser

Polisen arbetar tillsammans med kommuner och myndigheter för en beredskap mot all form av extremism i området.

– Nu är det inget stort problem, vi känner inte till några konkreta exempel men måste vara beredda, säger Per Ottosson, Skaraborgspolisen.

Många gånger har stor uppmärksamhet riktats mot bland annat Örebro och Göteborg. Där har man ett antal exempel på att unga människor åker för att kriga för Islamiska staten, IS, att de rekryteras på sina hemorter och att de också återvänder till sin hemstad för att kanske återigen vända tillbaka till kriget. Men problem i den omfattningen finns inte i Skaraborg i dagsläget.

– Det är inget stort problem här. Vi får ett och annat tips där vi kan fatta misstankar som vi följt upp, bland annat har Tibro poppat upp vid något enstaka tillfälle. Men vi har inte sett något konkret, att någon exempelvis åkt för att kriga med IS, säger Per Ottosson, ställföreträdande polisområdeschef i Skaraborg.

Men polisen vill ändå vara beredd. Och det är man – tillsammans med kommunerna i Skaraborg och även andra myndigheter som Kriminalvården, Migrationsverket och Säkerhetspolisen.

– Vi har ett fantastiskt samarbete med kommunerna.

Även om det är just våldsbejakande extremism kopplad till IS som diskuteras mest nu, vill polisen ha en beredskap för all form av extremism, alltså även Vit makt- och Vänsterrörelserna. Nyligen var Mona Sahlin, nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, på plats i Skövde för att informera om det pågående arbetet i landet

Många gånger har stor uppmärksamhet riktats mot bland annat Örebro och Göteborg. Där har man ett antal exempel på att unga människor åker för att kriga för Islamiska staten, IS, att de rekryteras på sina hemorter och att de också återvänder till sin hemstad för att kanske återigen vända tillbaka till kriget. Men problem i den omfattningen finns inte i Skaraborg i dagsläget.

– Det är inget stort problem här. Vi får ett och annat tips där vi kan fatta misstankar som vi följt upp, bland annat har Tibro poppat upp vid något enstaka tillfälle. Men vi har inte sett något konkret, att någon exempelvis åkt för att kriga med IS, säger Per Ottosson, ställföreträdande polisområdeschef i Skaraborg.

Men polisen vill ändå vara beredd. Och det är man – tillsammans med kommunerna i Skaraborg och även andra myndigheter som Kriminalvården, Migrationsverket och Säkerhetspolisen.

– Vi har ett fantastiskt samarbete med kommunerna.

Även om det är just våldsbejakande extremism kopplad till IS som diskuteras mest nu, vill polisen ha en beredskap för all form av extremism, alltså även Vit makt- och Vänsterrörelserna. Nyligen var Mona Sahlin, nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, på plats i Skövde för att informera om det pågående arbetet i landet