08 jun 2015 12:24

08 jun 2015 12:24

Driftpengen ska följa eleven

SKÖVDE

Barn- och utbildningsnämnden justerar sina principer för resursfördelning inom grundskolan,

Från och med i höst kommer elevpengen vara strikt kopplad till varje elev. Byter eleven skola följer driftpengen med eleven till den nya skolan.

Tidigare har justeringar av driftpengen skett först när en enhet ökat eller minskat antalet elever till en viss nivå.

Förändringen är en anpassning till att fler fristående aktörer etablerar sig i Skövde under 2015.

Barn- och utbildningsnämnden justerar sina principer för resursfördelning inom grundskolan,

Från och med i höst kommer elevpengen vara strikt kopplad till varje elev. Byter eleven skola följer driftpengen med eleven till den nya skolan.

Tidigare har justeringar av driftpengen skett först när en enhet ökat eller minskat antalet elever till en viss nivå.

Förändringen är en anpassning till att fler fristående aktörer etablerar sig i Skövde under 2015.