09 jun 2015 18:23

09 jun 2015 18:41

Legionella upptäckt på Skaraborgs sjukhus

Förekomst i toalett och duschutrymme

Ett preliminärt besked efter provtagning visar förekomst av legionellabakterier i ett duschrum och på en toalett vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Det var efter en provtagning på tisdagen som Skaraborgs Sjukhus upptäckte förekomsten av legionella. Det slutgiltiga provsvaret är dock ännu inte färdigt. Fler provtagningar ska göras vid sjukhuset för att säkerställa att det inte finns förekomst av legionellabakterier vid ytterligare toaletter och duschutrymmen, skriver Skas i ett pressmeddelande.

Smittan spårades efter att en svårt sjuk patient vid Skas i Skövde insjuknat i lunginflammation. Patienten avled senare och bidragande orsak till dödsfallet kan ha varit legionellainfektionen.

– Detta är oerhört beklagligt. Vi vårdar många väldigt svårt sjuka patienter vid vårt sjukhus och det finns rutiner med bland annat provtagning av vattnet för att säkerställa att detta inte ska kunna hända. Vi ser nu över hela sjukhuset. Eftersom det är vid duschning som vi bedömer risken som störst, införs nya säkerhetsrutiner vid den aktuella avdelningen för att förhindra att fler kan bli sjuka. Den ånga som uppstår när man duschar kan innehålla bakterien, som andas in. säger chefläkare Ulf Nyberg.
De dusch- och toalettutrymmen som har konstaterats med legionellasmitta har tagits ur bruk.

 - Då och då sker legionellautbrott i Sverige. Vi har varit mycket förskonade från legionella på sjukhus i Västra Götalandsregionen. För de allra flesta är det ofarligt. Men när det gäller mycket svårt sjuka personer och personer i särskilda riskgrupper kan smittan leda till ett allvarligt sjukdomsförlopp. Som jag bedömer det finns det inte någon risk att besöka sjukhuset, säger smittskyddsöverläkare Peter Nolskog.
Skaraborgs sjukhus kommer att göra en Lex Maria-anmälan av dödsfallet för att utreda orsak och samband vad gäller legionellasmitta.

Det var efter en provtagning på tisdagen som Skaraborgs Sjukhus upptäckte förekomsten av legionella. Det slutgiltiga provsvaret är dock ännu inte färdigt. Fler provtagningar ska göras vid sjukhuset för att säkerställa att det inte finns förekomst av legionellabakterier vid ytterligare toaletter och duschutrymmen, skriver Skas i ett pressmeddelande.

Smittan spårades efter att en svårt sjuk patient vid Skas i Skövde insjuknat i lunginflammation. Patienten avled senare och bidragande orsak till dödsfallet kan ha varit legionellainfektionen.

– Detta är oerhört beklagligt. Vi vårdar många väldigt svårt sjuka patienter vid vårt sjukhus och det finns rutiner med bland annat provtagning av vattnet för att säkerställa att detta inte ska kunna hända. Vi ser nu över hela sjukhuset. Eftersom det är vid duschning som vi bedömer risken som störst, införs nya säkerhetsrutiner vid den aktuella avdelningen för att förhindra att fler kan bli sjuka. Den ånga som uppstår när man duschar kan innehålla bakterien, som andas in. säger chefläkare Ulf Nyberg.
De dusch- och toalettutrymmen som har konstaterats med legionellasmitta har tagits ur bruk.

 - Då och då sker legionellautbrott i Sverige. Vi har varit mycket förskonade från legionella på sjukhus i Västra Götalandsregionen. För de allra flesta är det ofarligt. Men när det gäller mycket svårt sjuka personer och personer i särskilda riskgrupper kan smittan leda till ett allvarligt sjukdomsförlopp. Som jag bedömer det finns det inte någon risk att besöka sjukhuset, säger smittskyddsöverläkare Peter Nolskog.
Skaraborgs sjukhus kommer att göra en Lex Maria-anmälan av dödsfallet för att utreda orsak och samband vad gäller legionellasmitta.