09 jun 2015 10:59

09 jun 2015 17:29

Moskébeslut överklagas

SKÖVDE: Sverigedemokraterna kräver prövning

NY VERSION: Sverigedemokraterna i Skövde har till förvaltningsrätten överklagat bygglovet för moskén i Skövde. Byggnadsnämndens ordförande välkomnar prövningen.

SD säger i ett pressmeddelande att man har lämnat överklagan till förvaltningsrätten om en så kallad laglighetsprövning av byggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov för en moské i Skövde.

”Till stöd för överklagandet anger vi kommunallagens 3 kap §9 som säger att kommunfullmäktige ska besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen”.

”Påverkar kommunen”

SD säger vidare att man anser att en ”islamisering av västvärlden pågår genom ett målinriktat arbete från ett antal islamska länder som finansierar moskébyggen där islam är minoritetsreligion”.

”Vi menar att ett uppförande av en moské i Skövde kommer att påverka kommunens kulturella utveckling i grunden för överskådlig framtid. För att sätta projektet i perspektiv kan man i jämförelse konstatera att Sankta Helena kyrka har definierat Skövdes stadsbild och kultur i ca 900 år.”

Efterlyser debatt

”Detta är en fråga som bör avgöras efter öppen debatt i kommunfullmäktige och inte hastas igenom som ett simpelt bygglov i ett forum där alla partier inte ens finns representerade”.

Välkomnar prövning

Magnus Hammar Borsch (M), ordförande i byggnadsnämnden i Skövde, säger till SLA när överklagandet blivit känt att han välkomnar en prövning i förvaltningsrätten.

– Att överklaga är en demokratisk rättighet och jag tycker att det är bra att detta prövas.

– Det är ju en tio år gammal detaljplan som reglerar moskébygget.

Magnus Hammar Borsch säger att byggnadsnämnden tillämpar strikt myndighetsutövning.

– Vi har delegation på detta beslutet och har inte fått någon anledning att tro att så inte är fallet.

 

SD säger i ett pressmeddelande att man har lämnat överklagan till förvaltningsrätten om en så kallad laglighetsprövning av byggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov för en moské i Skövde.

”Till stöd för överklagandet anger vi kommunallagens 3 kap §9 som säger att kommunfullmäktige ska besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen”.

”Påverkar kommunen”

SD säger vidare att man anser att en ”islamisering av västvärlden pågår genom ett målinriktat arbete från ett antal islamska länder som finansierar moskébyggen där islam är minoritetsreligion”.

”Vi menar att ett uppförande av en moské i Skövde kommer att påverka kommunens kulturella utveckling i grunden för överskådlig framtid. För att sätta projektet i perspektiv kan man i jämförelse konstatera att Sankta Helena kyrka har definierat Skövdes stadsbild och kultur i ca 900 år.”

Efterlyser debatt

”Detta är en fråga som bör avgöras efter öppen debatt i kommunfullmäktige och inte hastas igenom som ett simpelt bygglov i ett forum där alla partier inte ens finns representerade”.

Välkomnar prövning

Magnus Hammar Borsch (M), ordförande i byggnadsnämnden i Skövde, säger till SLA när överklagandet blivit känt att han välkomnar en prövning i förvaltningsrätten.

– Att överklaga är en demokratisk rättighet och jag tycker att det är bra att detta prövas.

– Det är ju en tio år gammal detaljplan som reglerar moskébygget.

Magnus Hammar Borsch säger att byggnadsnämnden tillämpar strikt myndighetsutövning.

– Vi har delegation på detta beslutet och har inte fått någon anledning att tro att så inte är fallet.