09 jun 2015 17:31

09 jun 2015 17:31

"Skövde är i framkant"

SKARABORG: Småföretagsbarometern presenterad

I vårens konjunkturenkät ”Småföretagsbarometern” för Västra Götaland, framkom det att Skaraborg ligger i nederkant i länet. Men Företagarna menar att Skövde har större tillväxt än övriga Skaraborg.

Den senaste Småföretagsbarometern presenterades under tisdagen. Representanterna som deltog var Mikael Erlandson från Företagarna Västa Götaland, Jan Fröjdh och Margaretha Ottosson från Företagarna Skövde-Tibro, Jan-Erik Strömberg, företagsansvarig på Sparbanken Skaraborg, samt Håkan Larsson, vd för Grönsakshuset där vederbörande träffades för att gå igenom resultatet.

Undersökningen omfattar drygt 4 000 slumpmässigt utvalda företag inom det privata näringslivet, med upp till 49 stycken anställda. Undersökningen gjordes första gången för 30 år sedan, och ger en samlad bild över småföretagens syn på det ekonomiska nuläget och framtida förväntningar.

Genom den senaste enkäten framkommer det att Skaraborg är den enda av Västra Götalands fyra delar som har haft en sjunkande sysselsättning sedan 2013, och förväntningen är att det ska fortsätta att avmattas.

Svårigheterna att hitta lämplig arbetskraft tros vara en av orsakerna, menar Mikael Erlandson från Företagarna Västra Götaland.

– Det är ett hinder som mer än var fjärde företagare upplever. Problemet har varit med oss i många år nu, och det måst vi göra något åt, menar Mikael.

Höga arbetskraftkostnader och tuff konkurrens ses av företagen som två andra tillväxthinder.

”Skövde är motorn”

På några punkter ligger Skaraborg bra till, i förhållande till de andra delarna i Västa Götaland. Men i tabellen för den sammanlagda konjunkturindikatorn, där sysselsättning, orderingång och omsättning ingår, ligger Skaraborg i nederkant bland de fyra regionerna.

Men Företagarna Skövde-Tibro menar att Skövde är ett undantag.

– Skövde har lite mer tillväxt än resterande Skaraborg, säger Jan Fröjdh och kallar Skövde för Skaraborgs motor.

– Det är inte ovanligt att det ser bättre ut för de större städerna, menar Mikael.

Den senaste Småföretagsbarometern presenterades under tisdagen. Representanterna som deltog var Mikael Erlandson från Företagarna Västa Götaland, Jan Fröjdh och Margaretha Ottosson från Företagarna Skövde-Tibro, Jan-Erik Strömberg, företagsansvarig på Sparbanken Skaraborg, samt Håkan Larsson, vd för Grönsakshuset där vederbörande träffades för att gå igenom resultatet.

Undersökningen omfattar drygt 4 000 slumpmässigt utvalda företag inom det privata näringslivet, med upp till 49 stycken anställda. Undersökningen gjordes första gången för 30 år sedan, och ger en samlad bild över småföretagens syn på det ekonomiska nuläget och framtida förväntningar.

Genom den senaste enkäten framkommer det att Skaraborg är den enda av Västra Götalands fyra delar som har haft en sjunkande sysselsättning sedan 2013, och förväntningen är att det ska fortsätta att avmattas.

Svårigheterna att hitta lämplig arbetskraft tros vara en av orsakerna, menar Mikael Erlandson från Företagarna Västra Götaland.

– Det är ett hinder som mer än var fjärde företagare upplever. Problemet har varit med oss i många år nu, och det måst vi göra något åt, menar Mikael.

Höga arbetskraftkostnader och tuff konkurrens ses av företagen som två andra tillväxthinder.

”Skövde är motorn”

På några punkter ligger Skaraborg bra till, i förhållande till de andra delarna i Västa Götaland. Men i tabellen för den sammanlagda konjunkturindikatorn, där sysselsättning, orderingång och omsättning ingår, ligger Skaraborg i nederkant bland de fyra regionerna.

Men Företagarna Skövde-Tibro menar att Skövde är ett undantag.

– Skövde har lite mer tillväxt än resterande Skaraborg, säger Jan Fröjdh och kallar Skövde för Skaraborgs motor.

– Det är inte ovanligt att det ser bättre ut för de större städerna, menar Mikael.