10 jun 2015 16:56

10 jun 2015 16:56

Dömda till böter för tjänstefel

NYHETER: Gjorde felaktig antagning

Två före detta anställda vid Högskolan i Skövde har dömts av tingsrätten för tjänstefel. De antog en student till ett program i strid med reglerna.

De två hade gjort en felaktig antagning då en person, en anhörig till en av de anställda, fått en utbildningsplats utan att ha sökt till utbildningen på vanligt sätt.

Rutinkontroll

Felet upptäcktes i en rutinkontroll inför terminsstarten i höstas. Man fann då att en antagen student saknade meritvärde. När allt uppdagades avstod personen som antagits felaktigt sin plats. Högskolan har också poängterat att händelsen inte har drabbat någon annan som sökt utbildning och att ärendet är att betrakta som engångshändelse. I april kom åtalet mot de två. För en vecka sedan hölls rättegång i Skaraborgs tingsrätt i Skövde.

”Ringa brott”

De två vitsordade då de faktiska omständigheterna kring händelsen men menade att det handlade om ett ringa brott och att de därför inte skulle dömas.

De ansåg att det var ett ringa brott bland annat eftersom ingen annan student gick miste om sin plats. De menade också att högskolan inte har lidit någon skada.

Domstolen anser dock att det handlar om ett tjänstefel av normalgraden. Det framgår av domen som meddelades på onsdagen. Tingsrätten säger att med hänsyn till att det varit fråga om antagning av studenter till en högskola och att det ställs höga krav på en korrekt handläggning vid sådant arbete kan gärningen inte bedömas som ringa. Domstolen anser det också utrett att högskolan lidit viss skada.

Dömdes till böter

Påföljden bestämdes till 30 dagsböter. I december togs ärendet upp i Högskolan i Skövdes personalansvarsnämnd. Det ursprungliga förslaget var att besluta om att avskeda de två, men så långt behövde det aldrig gå då de själva sade upp sig och lämnade sina anställningar. Med hänsyn till detta anser tingsrätten att påföljden för de två kan stanna vid ett lågt bötesbelopp. Men tingsrätten beslutade också att de ska betala delar av ersättningen till försvararna.

De två hade gjort en felaktig antagning då en person, en anhörig till en av de anställda, fått en utbildningsplats utan att ha sökt till utbildningen på vanligt sätt.

Rutinkontroll

Felet upptäcktes i en rutinkontroll inför terminsstarten i höstas. Man fann då att en antagen student saknade meritvärde. När allt uppdagades avstod personen som antagits felaktigt sin plats. Högskolan har också poängterat att händelsen inte har drabbat någon annan som sökt utbildning och att ärendet är att betrakta som engångshändelse. I april kom åtalet mot de två. För en vecka sedan hölls rättegång i Skaraborgs tingsrätt i Skövde.

”Ringa brott”

De två vitsordade då de faktiska omständigheterna kring händelsen men menade att det handlade om ett ringa brott och att de därför inte skulle dömas.

De ansåg att det var ett ringa brott bland annat eftersom ingen annan student gick miste om sin plats. De menade också att högskolan inte har lidit någon skada.

Domstolen anser dock att det handlar om ett tjänstefel av normalgraden. Det framgår av domen som meddelades på onsdagen. Tingsrätten säger att med hänsyn till att det varit fråga om antagning av studenter till en högskola och att det ställs höga krav på en korrekt handläggning vid sådant arbete kan gärningen inte bedömas som ringa. Domstolen anser det också utrett att högskolan lidit viss skada.

Dömdes till böter

Påföljden bestämdes till 30 dagsböter. I december togs ärendet upp i Högskolan i Skövdes personalansvarsnämnd. Det ursprungliga förslaget var att besluta om att avskeda de två, men så långt behövde det aldrig gå då de själva sade upp sig och lämnade sina anställningar. Med hänsyn till detta anser tingsrätten att påföljden för de två kan stanna vid ett lågt bötesbelopp. Men tingsrätten beslutade också att de ska betala delar av ersättningen till försvararna.