10 jun 2015 05:00

10 jun 2015 05:00

Vårdförbundet protesterar

SKARABORG: Vårdplaneringsteamet dras in under tre veckor

Vårdplaneringsteamet vid Skaraborgs sjukhus dras in under tre veckor i sommar.

– Vi är övertygade om att vårdtiderna blir längre, säger Vårdförbundets Kerstin Forsberg-Angshed.

Vårdplaneringsteamets uppgift är att sköta kontakterna mellan sjukhuset och patientens hemkommun när sjukhusvården är klar. Teamet, som används av de flesta avdelningarna, bildades för att göra kontakterna smidigare vilket minskar antalet vårddygn för patienterna.

I sommar kommer teamet att dras in under drygt tre veckor, på grund av att de fyra medarbetarna som är i tjänst behövs på andra enheter, främst akutmottagningen.

– Vi hade inte bemanning på akuten, utan fick välja. Det är beklagligt, då vi försökte ha teamet intakt under semesterperioden. Men vi var tvungna att göra ett av många svåra val, säger sjukhusdirektör Lars Johansson, och tillägger:

– Under de aktuella veckorna sköter avdelningarna vårdplaneringen.

Får kritik

Vårdförbundet har reagerat rejält på åtgärden och pekar bland annat på den riskanalys, som gjordes av arbetsgivaren, som visade på 23 olika risker med att lägga ned teamet. Det handlade bland annat om stress för personalen, ökad skaderisk för patienterna och att färre vårdplatser blir disponibla när patienter ligger kvar för länge.

– Det är många nya vikarier, flera färska sjuksköterskor på avdelningarna, som ska sköta teamets uppgifter. De som jobbar i vårdplaneringsteamet är experter, som är väldigt bra på de här frågorna och som har bra kontakter med kommunerna, säger Kerstin Forsberg-Angshed.

Vårdplaneringsteamets uppgift är att sköta kontakterna mellan sjukhuset och patientens hemkommun när sjukhusvården är klar. Teamet, som används av de flesta avdelningarna, bildades för att göra kontakterna smidigare vilket minskar antalet vårddygn för patienterna.

I sommar kommer teamet att dras in under drygt tre veckor, på grund av att de fyra medarbetarna som är i tjänst behövs på andra enheter, främst akutmottagningen.

– Vi hade inte bemanning på akuten, utan fick välja. Det är beklagligt, då vi försökte ha teamet intakt under semesterperioden. Men vi var tvungna att göra ett av många svåra val, säger sjukhusdirektör Lars Johansson, och tillägger:

– Under de aktuella veckorna sköter avdelningarna vårdplaneringen.

Får kritik

Vårdförbundet har reagerat rejält på åtgärden och pekar bland annat på den riskanalys, som gjordes av arbetsgivaren, som visade på 23 olika risker med att lägga ned teamet. Det handlade bland annat om stress för personalen, ökad skaderisk för patienterna och att färre vårdplatser blir disponibla när patienter ligger kvar för länge.

– Det är många nya vikarier, flera färska sjuksköterskor på avdelningarna, som ska sköta teamets uppgifter. De som jobbar i vårdplaneringsteamet är experter, som är väldigt bra på de här frågorna och som har bra kontakter med kommunerna, säger Kerstin Forsberg-Angshed.