11 jun 2015 06:00

11 jun 2015 18:14

Forskning för bättre vård

HÖGSKOLAN: Informationssystem

Forskning på Högskolan i Skövde har resulterat i rekommendationer till vården om hur deras informationssystem kan förbättras.

Hanife Rexhepi, doktorand i informationsteknologi vid institutionen för informationsteknologi, forskar kring utvecklingen av vårdens informationssystem.

Omfattande utmaning

Hennes utgångspunkt är att det i dag finns problem med att olika IT-system inom vården inte kan utbyta information med varandra. Det innebär att vårdpersonal får lägga mycket tid på att leta i olika system för att hitta relevant information om såväl patienten som den senaste kliniska expertisen.

– Vård och omsorg står inför omfattande utmaningar att nå hög kvalitet i mötet med vård- och omsorgstagare. Stora förväntningar ställs på att IT-systemen ska kunna bidra till att förbättra vårdkvaliteten, menar Hanife Rexhepi.

IT-systemen är dock inte hela lösningen. Hanife har också kommit fram till att tekniken inte är den största utmaningen. De största problemen ligger på organisatorisk nivå. Utmaningen ligger i vem som ansvar för patientens process genom vården, vem som bestämmer vilken information som ska standardiseras och struktureras, vilken information som behövs inom de olika delarna av patientprocessen och vem som ska ansvara för vilka delar i processen.

Ska vägleda

Hanifes avhandling har resulterat i ett antal rekommendationer för utvecklingen av vårdens framtida informationssystem.

De syftar till att vägleda ansvarig för hälso- och sjukvården, IT-chefer och systemutvecklare i utvecklingen av vårdens framtida informationssystem.

Hanife Rexhepi, doktorand i informationsteknologi vid institutionen för informationsteknologi, forskar kring utvecklingen av vårdens informationssystem.

Omfattande utmaning

Hennes utgångspunkt är att det i dag finns problem med att olika IT-system inom vården inte kan utbyta information med varandra. Det innebär att vårdpersonal får lägga mycket tid på att leta i olika system för att hitta relevant information om såväl patienten som den senaste kliniska expertisen.

– Vård och omsorg står inför omfattande utmaningar att nå hög kvalitet i mötet med vård- och omsorgstagare. Stora förväntningar ställs på att IT-systemen ska kunna bidra till att förbättra vårdkvaliteten, menar Hanife Rexhepi.

IT-systemen är dock inte hela lösningen. Hanife har också kommit fram till att tekniken inte är den största utmaningen. De största problemen ligger på organisatorisk nivå. Utmaningen ligger i vem som ansvar för patientens process genom vården, vem som bestämmer vilken information som ska standardiseras och struktureras, vilken information som behövs inom de olika delarna av patientprocessen och vem som ska ansvara för vilka delar i processen.

Ska vägleda

Hanifes avhandling har resulterat i ett antal rekommendationer för utvecklingen av vårdens framtida informationssystem.

De syftar till att vägleda ansvarig för hälso- och sjukvården, IT-chefer och systemutvecklare i utvecklingen av vårdens framtida informationssystem.