11 jun 2015 15:06

11 jun 2015 15:06

Klartecken för Skas-sparpaket

SKARABORG: Styrelsen godkände åtgärder

Skaraborgs styrelse godkände åtgärderna som ska ge 100 miljoner i lägre kostnader på helårsbasis.

Skaraborgs sjukhus har bekymmer med ekonomin. Ledningen har jobbat fram olika åtgärder vilket ska innebära en helårseffekt på 100 miljoner kronor. Några åtgärder, bland annat att avgiftsbelägga ”vård på plats” och lån av de andningsmasker som patienter med sömnapné använder, är gemensamma och måste godkännas av fullmäktige.

– Vi är medvetna om att några av åtgärderna kanske inte ger så mycket som beräknat, men vi tar ett steg i taget, säger ordföranden Ulla-Britt Hagström (FP).

Senast i november ska Skas, som får göra ett underskott på 50 miljoner, redovisa ett nollresultat på månadsbasis. I augusti ska Skas ha ett extra styrelsemöte för att göra en avstämning.

Socialdemokraterna, som stöddes av V, gjorde en protokollsanteckning om effektiviseringskravet på en procent som satts av regionledningen.

Nya byggnader

Styrelsen godkände förstudien för det nya akut- och psykiatriblocket. Den nya akuten dimensioneras för cirka 70 000 besök per år, vilket är nästan tre gånger så många som den nuvarande är dimensionerad för. Allt ska vara inflyttningsklart hösten 2019 och kostnaden uppgår till 580 miljoner i 2013 års kostnadsläge. Akuten kostar 185 miljoner, psykiatrin 325 miljoner och de gemensamma ytorna, inklusive entrén, kostas 70 miljoner. Jämfört med de tidigare planerna blir psykiatribyggnaden cirka 100 miljoner dyrare.

– Vi har bland annat lagt till öppenvårdspsykiatrin, men driften kommer att bli billigare. Det känns bra att ha gjort det till ett helt projekt.

Skaraborgs sjukhus har bekymmer med ekonomin. Ledningen har jobbat fram olika åtgärder vilket ska innebära en helårseffekt på 100 miljoner kronor. Några åtgärder, bland annat att avgiftsbelägga ”vård på plats” och lån av de andningsmasker som patienter med sömnapné använder, är gemensamma och måste godkännas av fullmäktige.

– Vi är medvetna om att några av åtgärderna kanske inte ger så mycket som beräknat, men vi tar ett steg i taget, säger ordföranden Ulla-Britt Hagström (FP).

Senast i november ska Skas, som får göra ett underskott på 50 miljoner, redovisa ett nollresultat på månadsbasis. I augusti ska Skas ha ett extra styrelsemöte för att göra en avstämning.

Socialdemokraterna, som stöddes av V, gjorde en protokollsanteckning om effektiviseringskravet på en procent som satts av regionledningen.

Nya byggnader

Styrelsen godkände förstudien för det nya akut- och psykiatriblocket. Den nya akuten dimensioneras för cirka 70 000 besök per år, vilket är nästan tre gånger så många som den nuvarande är dimensionerad för. Allt ska vara inflyttningsklart hösten 2019 och kostnaden uppgår till 580 miljoner i 2013 års kostnadsläge. Akuten kostar 185 miljoner, psykiatrin 325 miljoner och de gemensamma ytorna, inklusive entrén, kostas 70 miljoner. Jämfört med de tidigare planerna blir psykiatribyggnaden cirka 100 miljoner dyrare.

– Vi har bland annat lagt till öppenvårdspsykiatrin, men driften kommer att bli billigare. Det känns bra att ha gjort det till ett helt projekt.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.