11 jun 2015 18:08

11 jun 2015 19:08

Plast sprids ut på åkermark

FALKÖPING

Det har kommit klagomål till länsstyrelsen om hur ett företag sprider slam och kompost som innehåller plastpåsar och sönderdelade plastföremål. Det sker på åkrar vid Jättene by norr om Falköping.

Enligt anmälan har inte Miljösamverkan östra Skaraborg tagit emot klagomål eller vidtagit åtgärder.

– Men vi har varit på plats och begärt att företaget plockar plast på åkrarna, säger Dan Ullgren, inspektör vds Mös.

Enligt Ullgren beror problematiken på kompostmaterial där allmänheten lämnat växtmaterial i plastpåsar.

– Men det är en förklaring, ingen ursäkt och jag tror att man kommer att förändra det till nästa år.

Länsstyrelsen anser dock att Mös som tillsynsmyndighet måste visa vilka åtgärder som vidtagits.

Det har kommit klagomål till länsstyrelsen om hur ett företag sprider slam och kompost som innehåller plastpåsar och sönderdelade plastföremål. Det sker på åkrar vid Jättene by norr om Falköping.

Enligt anmälan har inte Miljösamverkan östra Skaraborg tagit emot klagomål eller vidtagit åtgärder.

– Men vi har varit på plats och begärt att företaget plockar plast på åkrarna, säger Dan Ullgren, inspektör vds Mös.

Enligt Ullgren beror problematiken på kompostmaterial där allmänheten lämnat växtmaterial i plastpåsar.

– Men det är en förklaring, ingen ursäkt och jag tror att man kommer att förändra det till nästa år.

Länsstyrelsen anser dock att Mös som tillsynsmyndighet måste visa vilka åtgärder som vidtagits.