12 jun 2015 06:00

15 jun 2015 10:35

Kommunen backar om VA-avgift

Får tid att anpassa VA-anläggningar

Skövde kommun tar ett steg tillbaka när det gäller höjningen av de fasta VA-avgifterna.

Fastighetsägare och samfälligheter krediteras för chockfakturorna från första kvartalet och får tid att anpassa sina anläggningar.

Det framgår av ett brev som kommunen skickat ut till 33 fastighetsägare och samfälligheter den här veckan.

Föreningarna får tid på sig till 30 juni att anpassa sina anläggningar till det faktiska kapacitetsbehovet genom att koppla ur mätare eller byta till mindre.

Tagit intryck

Avgiften ska grunda sig på kapaciteten för hela 2015 och vid kommande fakturering kommer kommunen att reglera fasta avgifterna för de berörda genom att dra av det som betalts för mycket.

– Vi har tagit intryck av reaktionerna från fastighetsägarna, säger Annika Holmén, VA-chef i Skövde kommun.

Kritiken har framför allt handlat om bristen på tydlig information och Holmén säger att man tar åt sig på den punkten och ser över hur man informerar inför kommande beslut.

Annika Holmén säger att de fastighetsägare och samfälligheter som berörs redan har vidtagit åtgärder.

Hon bedömer att Skövde kommun mister cirka 200 000 kronor.

Nöjd kritiker

SLA har i flera artiklar redogjort för kritiken mot de nya VA-taxorna där flera bostadsrättsföreningar och samfälligheter varit starkt kritiska till hur kommunen brustit in att informera om förändringarna.

Roger Edvinsson, ordförande i Brf Dalslänten var en av de kritiska rösterna, men han välkomnar nu beskedet från kommunen.

– Jag tycker att det är jättepositivt att man lyssnat på oss. Kommunens vattentekniker har också varit behjälpliga med att snabbt får urkopplingarna gjorda, säger Edvindsson.

Brf Dalslänten hade sju vattenmätare och såg ut att få 75 000 kronor ökade utgifter för ett helår. Nu har tre mätare kopplats ur och Edvinsson bedömer att föreningens kostnader därmed kommer hamna i nivå med 2014.

– Därmed är vi nöjda.

Det framgår av ett brev som kommunen skickat ut till 33 fastighetsägare och samfälligheter den här veckan.

Föreningarna får tid på sig till 30 juni att anpassa sina anläggningar till det faktiska kapacitetsbehovet genom att koppla ur mätare eller byta till mindre.

Tagit intryck

Avgiften ska grunda sig på kapaciteten för hela 2015 och vid kommande fakturering kommer kommunen att reglera fasta avgifterna för de berörda genom att dra av det som betalts för mycket.

– Vi har tagit intryck av reaktionerna från fastighetsägarna, säger Annika Holmén, VA-chef i Skövde kommun.

Kritiken har framför allt handlat om bristen på tydlig information och Holmén säger att man tar åt sig på den punkten och ser över hur man informerar inför kommande beslut.

Annika Holmén säger att de fastighetsägare och samfälligheter som berörs redan har vidtagit åtgärder.

Hon bedömer att Skövde kommun mister cirka 200 000 kronor.

Nöjd kritiker

SLA har i flera artiklar redogjort för kritiken mot de nya VA-taxorna där flera bostadsrättsföreningar och samfälligheter varit starkt kritiska till hur kommunen brustit in att informera om förändringarna.

Roger Edvinsson, ordförande i Brf Dalslänten var en av de kritiska rösterna, men han välkomnar nu beskedet från kommunen.

– Jag tycker att det är jättepositivt att man lyssnat på oss. Kommunens vattentekniker har också varit behjälpliga med att snabbt får urkopplingarna gjorda, säger Edvindsson.

Brf Dalslänten hade sju vattenmätare och såg ut att få 75 000 kronor ökade utgifter för ett helår. Nu har tre mätare kopplats ur och Edvinsson bedömer att föreningens kostnader därmed kommer hamna i nivå med 2014.

– Därmed är vi nöjda.