12 jun 2015 13:34

12 jun 2015 13:34

Montessoriskolan

Skövde Montessori hade sin avslutning i St Helena-kyrkan där familj och anhöriga bjöds på ett klassiskt avslutningsprogram med både körsång och gemensamma sånginsatser. Rektorn höll tal och alla klasser framträdde innan det var dags för betygs- och rosutdelning.

Skövde Montessori hade sin avslutning i St Helena-kyrkan där familj och anhöriga bjöds på ett klassiskt avslutningsprogram med både körsång och gemensamma sånginsatser. Rektorn höll tal och alla klasser framträdde innan det var dags för betygs- och rosutdelning.