12 jun 2015 08:13

12 jun 2015 08:13

Polisen ersätter sönderslagen dörr

SKADESTÅND: Slog sönder dörr

Polisen kommer att betala skadestånd till Falköpings Hyresbostäder för att man slog sönder en lägenhetsdörr i samband med ett ingripande.

Det var i februari i år som polisen fick larm från en privatperson om att en anhörig saknades och befarades ligga medvetslös i sin lägenhet på Wetterlinsgatan i Falköping.

På plats bröt polisen upp lägenhetsdörren för att komma in i bostaden.

Väl inne fann man lägenhetsinnehavaren i god kondition.

Efter händelsen begärde fastighetsägaren Falköpings Hyresbostäder ersättning från polisen för den uppbrutna lägenhetsdörren. Dörren gick inte att reparera utan man tvingades beställa en ny.

Nu har Polismyndighetens rättsavdelning beslutat att betala skadestånd till fastighetsbolaget med 7 500 kronor för den uppbrutna dörren.

Ersättningen betalas ut med stöd av lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, den så kallade frihetsberövandelagen. I beslutet konstateras också att polisens beslut att bryta upp dörren har stöd i polislagen.

Det var i februari i år som polisen fick larm från en privatperson om att en anhörig saknades och befarades ligga medvetslös i sin lägenhet på Wetterlinsgatan i Falköping.

På plats bröt polisen upp lägenhetsdörren för att komma in i bostaden.

Väl inne fann man lägenhetsinnehavaren i god kondition.

Efter händelsen begärde fastighetsägaren Falköpings Hyresbostäder ersättning från polisen för den uppbrutna lägenhetsdörren. Dörren gick inte att reparera utan man tvingades beställa en ny.

Nu har Polismyndighetens rättsavdelning beslutat att betala skadestånd till fastighetsbolaget med 7 500 kronor för den uppbrutna dörren.

Ersättningen betalas ut med stöd av lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, den så kallade frihetsberövandelagen. I beslutet konstateras också att polisens beslut att bryta upp dörren har stöd i polislagen.