12 jun 2015 15:05

12 jun 2015 15:09

Foto: Roland Svensson

Varola skola

Varola skolan samlades i kyrkan efter det sedvanliga flaggtåget. Efter allsång med Idas sommarvisa och psalmsång bjöds ett fint musikprogram med eleverna. Allt från Här är Trolle troll med F 1-2 till Du gamla du fria framfört på saxofon och trumpet klingade i kyrkan.

Varola skolan samlades i kyrkan efter det sedvanliga flaggtåget. Efter allsång med Idas sommarvisa och psalmsång bjöds ett fint musikprogram med eleverna. Allt från Här är Trolle troll med F 1-2 till Du gamla du fria framfört på saxofon och trumpet klingade i kyrkan.