15 jun 2015 06:00

15 jun 2015 07:58

Alla farliga fogar på sjukhuset ska bort

SKARABORG: Västfastigheter har dispens

Från började var det 2,5 mil fog med PCB som skulle plockas bort från Skaraborgs sjukhus i Skövde.

– Vi har en mil fog kvar, säger Patrik Rubenson, fastighetschef hos Västfastigheter.

1973 förbjöds användning av PCB i annat än slutna system. 1978 förbjöds all nyanvändning.

Kemikalien användes som mjukgörare i fogarna mellan prefabricerade betongelement på flera byggen. Dåvarande Kärnsjukhuset (KSS) var inget undantag. Ämnet är numera klassat som miljögift och lagen stipulerar att det ska tas bort. 2001 beslöt miljö och hälsovårdsnämnden i Skövde att all PCB på KSS skulle plockas bort senast sista december 2015.

– Vi började sanera det vi kom åt utvändigt, men insåg snabbt att vi inte skulle hinna med invändigt; fogarna finns uteslutande bakom gips och installationer. I så fall hade vi varit tvungna att stänga stora delar av sjukhuset, vilket inte var praktiskt möjligt, säger Rubenson.

– I stället togs beslut om att saneringen skulle utföras samtidigt som sjukhuset byggs om. Vi har nu, tack vare en lagändring från 2010, dispens till och med sista december 2022.

Det som är kvar finns invändigt. De utvändiga fogarna, som riskerade att utsättas väder och vind och därmed kunde blivit farliga, är sanerade. Nu saneras enhet efter enhet i samma takt som sjukhuset upprustas och moderniseras.

– De nu pågående och planerade nybyggnadsdelarna, bland annat BK-huset och tandvårdshuset, ger evakueringsmöjligheter för ombyggnad av befintliga delar av sjukhuset.

Ekonomisk fördel

Sanering i samband med lokalupprustning blir betydligt effektivare och medför både avsevärt lägre saneringskostnader, då inget arbete behöver göras enbart för saneringens skull.

– Ekonomiskt är PCB-saneringen en liten del. Samtidigt behöver allting byggas om; sjukhuset är drygt 40 år och allt är jämngammalt. Är en typ av installation slut på ett ställe är det sannolikt slut överallt.

Arbetet på sjukhuset är landets största enskilda PCB-sanering, avseende volym.

Under 2014 och fram till april i år har 1 737 löpmeter fog plockats bort. Massan har vägt 1 685 kilo.

Patrik Rubenson berättar att det inte finns fogar med PCB på sjukhusen i Mariestad, Falköping och Lidköping.

1973 förbjöds användning av PCB i annat än slutna system. 1978 förbjöds all nyanvändning.

Kemikalien användes som mjukgörare i fogarna mellan prefabricerade betongelement på flera byggen. Dåvarande Kärnsjukhuset (KSS) var inget undantag. Ämnet är numera klassat som miljögift och lagen stipulerar att det ska tas bort. 2001 beslöt miljö och hälsovårdsnämnden i Skövde att all PCB på KSS skulle plockas bort senast sista december 2015.

– Vi började sanera det vi kom åt utvändigt, men insåg snabbt att vi inte skulle hinna med invändigt; fogarna finns uteslutande bakom gips och installationer. I så fall hade vi varit tvungna att stänga stora delar av sjukhuset, vilket inte var praktiskt möjligt, säger Rubenson.

– I stället togs beslut om att saneringen skulle utföras samtidigt som sjukhuset byggs om. Vi har nu, tack vare en lagändring från 2010, dispens till och med sista december 2022.

Det som är kvar finns invändigt. De utvändiga fogarna, som riskerade att utsättas väder och vind och därmed kunde blivit farliga, är sanerade. Nu saneras enhet efter enhet i samma takt som sjukhuset upprustas och moderniseras.

– De nu pågående och planerade nybyggnadsdelarna, bland annat BK-huset och tandvårdshuset, ger evakueringsmöjligheter för ombyggnad av befintliga delar av sjukhuset.

Ekonomisk fördel

Sanering i samband med lokalupprustning blir betydligt effektivare och medför både avsevärt lägre saneringskostnader, då inget arbete behöver göras enbart för saneringens skull.

– Ekonomiskt är PCB-saneringen en liten del. Samtidigt behöver allting byggas om; sjukhuset är drygt 40 år och allt är jämngammalt. Är en typ av installation slut på ett ställe är det sannolikt slut överallt.

Arbetet på sjukhuset är landets största enskilda PCB-sanering, avseende volym.

Under 2014 och fram till april i år har 1 737 löpmeter fog plockats bort. Massan har vägt 1 685 kilo.

Patrik Rubenson berättar att det inte finns fogar med PCB på sjukhusen i Mariestad, Falköping och Lidköping.

PCB, polyklorerade bifenyler,

Källa: