15 jun 2015 06:00

15 jun 2015 06:00

Ett riskfyllt evighetsarbete

SKARABORG: PCB-saneringen fortsätter

Inget lämnas åt slumpen när PCB-fogarna saneras på sjukhuset, men mycket jobb återstår.

Saneringen av fogar med PCB på Skaraborgs sjukhus i Skövde är ett evighetsarbete. Det mesta av jobbet görs i samband med renoveringar. Under veckan plockades ytterligare några meter fog, som placerades mellan betongblocken då sjukhuset byggdes mellan 1968 och 1976, bort från det som benämns hus 2. Under jobbet med att byta fönster hittade personal från entreprenören fog innehållande PCB.

– Den finns mellan betongelementen och då får vi avbryta arbetet och ta hit en saneringsfirma, säger Pär Mogren på Skanska.

Johan Höglund vid Västfastigheter betonar att fogarna där de nu sitter inte utgör någon risk eller skada, det är först vid friläggande som det kan bli farligt. Samtidigt är det en komplicerad process där företaget har identifierat var PCB finns i huset och i ungefärlig omfattning.

– Vi vet aldrig exakt omfattning och koncentrationen av PCB före saneringsskedet och det påverkar både tiden och pengarna för genomförandet av jobbet.

När PCB-fog upptäcks tas det prov för att mäta halten. Sedan tar saneringsfirman över. Platsen där fogen finns kapslas in med plast, en luftsluss sätts upp och personalen som plockar bort fogen är utrustad med skyddsdräkt.

– I de här fogarna var det låg PCB-halt, vi är inte så oroliga men tar inga chanser, säger Andreas Wahlström vid Skövde Städ & Sanering.

När fogen ligger stilla är det ingen fara, men när den börjar plockas bort kan det bildas farliga gaser.

– Fogen vi plockar bort placeras i ståltunnor som förseglas och skickas till ett miljöföretag för sanering, säger Andreas Wahlström.

När fogen har plockats bort ersätts den med modern godkänd fog.

– Det finns få branscher som är så reglerad som byggbranschen, säger Johan Höglund.

Saneringen av fogar med PCB på Skaraborgs sjukhus i Skövde är ett evighetsarbete. Det mesta av jobbet görs i samband med renoveringar. Under veckan plockades ytterligare några meter fog, som placerades mellan betongblocken då sjukhuset byggdes mellan 1968 och 1976, bort från det som benämns hus 2. Under jobbet med att byta fönster hittade personal från entreprenören fog innehållande PCB.

– Den finns mellan betongelementen och då får vi avbryta arbetet och ta hit en saneringsfirma, säger Pär Mogren på Skanska.

Johan Höglund vid Västfastigheter betonar att fogarna där de nu sitter inte utgör någon risk eller skada, det är först vid friläggande som det kan bli farligt. Samtidigt är det en komplicerad process där företaget har identifierat var PCB finns i huset och i ungefärlig omfattning.

– Vi vet aldrig exakt omfattning och koncentrationen av PCB före saneringsskedet och det påverkar både tiden och pengarna för genomförandet av jobbet.

När PCB-fog upptäcks tas det prov för att mäta halten. Sedan tar saneringsfirman över. Platsen där fogen finns kapslas in med plast, en luftsluss sätts upp och personalen som plockar bort fogen är utrustad med skyddsdräkt.

– I de här fogarna var det låg PCB-halt, vi är inte så oroliga men tar inga chanser, säger Andreas Wahlström vid Skövde Städ & Sanering.

När fogen ligger stilla är det ingen fara, men när den börjar plockas bort kan det bildas farliga gaser.

– Fogen vi plockar bort placeras i ståltunnor som förseglas och skickas till ett miljöföretag för sanering, säger Andreas Wahlström.

När fogen har plockats bort ersätts den med modern godkänd fog.

– Det finns få branscher som är så reglerad som byggbranschen, säger Johan Höglund.

Hälsofarlig industrikemikalie

PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och hälsoskadliga kemikalier som utvecklades på 1920-talet. PCB-föreningar är fettlösliga och anrikas i kroppens fettvävnad. 1929 lanserades PCB som ett brandsäkert alternativ till oljan. Man märkte snabbt att personer som handskades med PCB fick klorakne-blåsor, vanligtvis i ansiktet, som lämnade djupa ärr. Stora mängder PCB riskerar att ge leverskador som kan vara ett förstadium till cancer.

Källa: Wikipedia