15 jun 2015 18:23

15 jun 2015 18:23

Fortsatt stödinsats till gymnasieelever och ungdomar

SKÖVDE: Västerhöjdsgymnasiets elevhälsa är öppen

Gymnasium Skövde fortsätter med sitt stöd till elever under veckan med anledning av Lisa Holms bortgång.
– Man kan prata över telefon eller boka en träff, säger Tony Johansson, avdelningschef för barn och elevhälsan.

Även om eleverna vid Västerhöjdsgymnasiet lämnade skolan i fredags så finns personal från elevhälsan kvar i byggnaden ända fram till midsommar, för de ungdomar som vill ha en vuxen att samtala med, träffa en kurator eller skolsköterska, eller besöka skolans minnesrum.

– Många elever söker kanske andra vägar till samtal och tröst nu när skolan inte längre är igång, men vi ser att det finns ett fortsatt behov av att hålla i gång den här funktionen, i alla fal veckan ut. Därefter får vi göra en utvärdering, säger Tony Johansson.

Skövde kommun har även ett journummer för andra ungdomar (0737-126534) som har behov att prata med en vuxen om det som har hänt under den senaste veckan. Arbetet med stöd till ungdomar och gymnasieelever involverar även elevhälsopersonal vid andra skolor i Skövde, bland annat de skolor där Lisa Holm tidigare har varit elev.

– Vi kommer även att sätta oss ned med personalen och se över deras behov av stöd i denna svåra situation, säger Tony Johansson.

Även om eleverna vid Västerhöjdsgymnasiet lämnade skolan i fredags så finns personal från elevhälsan kvar i byggnaden ända fram till midsommar, för de ungdomar som vill ha en vuxen att samtala med, träffa en kurator eller skolsköterska, eller besöka skolans minnesrum.

– Många elever söker kanske andra vägar till samtal och tröst nu när skolan inte längre är igång, men vi ser att det finns ett fortsatt behov av att hålla i gång den här funktionen, i alla fal veckan ut. Därefter får vi göra en utvärdering, säger Tony Johansson.

Skövde kommun har även ett journummer för andra ungdomar (0737-126534) som har behov att prata med en vuxen om det som har hänt under den senaste veckan. Arbetet med stöd till ungdomar och gymnasieelever involverar även elevhälsopersonal vid andra skolor i Skövde, bland annat de skolor där Lisa Holm tidigare har varit elev.

– Vi kommer även att sätta oss ned med personalen och se över deras behov av stöd i denna svåra situation, säger Tony Johansson.