15 jun 2015 22:02

15 jun 2015 22:02

Omröstningen visar att Alliansen sitter säkert

Alliansens budgetförslag gick igenom

15 miljoner kronor till Billingens fritidsområde eller till tidiga insatser för barn med extra behov? Det var en av skiljelinjerna mellan Alliansen och Socialdemokraterna i måndagens debatt om Skövde kommuns budget för 2016.

Svaret blev Billingen sedan de borgerliga partierna på måndagskvällen fått igenom sitt budgetförslag. Både Miljöpartiet och Sverigedemokraterna lade ned sina röster efter att deras egna förslag fallit.

Stärkt ställning

Därmed blev röstsiffrorna 29–21 för Alliansens budgetförslag och Katarina Jonsson (M) kunde andas ut. Om hon nu ens har varit orolig den här gången.

Utan egen majoritet i fullmäktige finns ju alltid en risk att Alliansens förslag kan falla, men som vindarna blåser för närvarande verkar det allt mer osannolikt.

Miljöpartiet hade eget budgetförslag och verkar glida allt längre ifrån samarbete med de röda partierna. I november i fjol röstade de för S-budgeten, men nu lade MP i stället ned sina röster helt.

Att Sverigedemokraterna skulle rösta för en S-budget är inte heller troligt.

Stötta barn

I själva debatten återkom S till en hjärtefråga – sociala investeringsfonder. S har i flera år drivit att Skövde ska skapa en fond som verksamheterna kan söka medel ur. Syftet är att med tidiga insatser stötta barn och unga som riskerar att komma på glid.

– Vi vill ta 15 av de 30 miljoner kronor som Alliansen satsar på Billingens fritidsområde och lägga fem miljoner kronor per år på detta, förklarade oppositionsrådet Marie Ekman (S).

Blir en börda

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) kallade det för en teknokratisk börda att behöva söka pengar till tidiga insatser.

– Vi behöver inte ha ett jobbigt regelverk som investeringsfonderna innebär. Skillnaden är att Alliansen redan gör det ni efterlyser, sa Jonsson.

Marie Ekman höll inte med:

– Ni sätter av 30 miljoner kronor till Billingen utan att presentera vad ni vill göra. Vi tycker inte att ni gör tillräckligt utan vi vill mer.

Pressad om löftet

Flera gånger jämförde S vad man istället kan göra för att lägga 30 miljoner kronor på Billingen. S pressade också Katarina Jonsson på löftet om att avskaffa köerna till musikskolan. S lägger 1,5 miljon kronor till fler musiklärare i sitt skuggförslag.

Katarina Jonsson pekade på skillnaderna mellan investeringsbudget och driftsbudget.

– 30 miljoner på berget är inte samma som 1,5 miljoner kronor till musiklärare. Frågan om köerna till musikskolan är under utredning och det är därför vi inte avsatt pengar nu. Vi kommer att återkomma där, svarade Jonsson som istället anklagade Socialdemokraterna för att lägga fram förslag som inte är finansierade.

– Jag saknar hur ni ska skapa nya resurser när ni säger nej till delar av en satsning på berget som ger nya arbetstillfällen i besöksindustri.

S och framför allt kultur- och fritidsnämndens Maria Hjärtqvist kritiserade kravet på att nämnderna måste spara en procent.

Motor city

Sverigedemokraterna kallade sitt budgetförslag för ”Skövde den trygga industri- och motorstaden”. SD vill satsa på trygghetsåtgärder som nattvandring och nattsnack. Partiet vill också riva upp avtalet med Migrationsverket.

Miljöpartiet lyfte i sitt förslag fram satsningar på ekologisk mat i skolor och äldreboenden.

Svaret blev Billingen sedan de borgerliga partierna på måndagskvällen fått igenom sitt budgetförslag. Både Miljöpartiet och Sverigedemokraterna lade ned sina röster efter att deras egna förslag fallit.

Stärkt ställning

Därmed blev röstsiffrorna 29–21 för Alliansens budgetförslag och Katarina Jonsson (M) kunde andas ut. Om hon nu ens har varit orolig den här gången.

Utan egen majoritet i fullmäktige finns ju alltid en risk att Alliansens förslag kan falla, men som vindarna blåser för närvarande verkar det allt mer osannolikt.

Miljöpartiet hade eget budgetförslag och verkar glida allt längre ifrån samarbete med de röda partierna. I november i fjol röstade de för S-budgeten, men nu lade MP i stället ned sina röster helt.

Att Sverigedemokraterna skulle rösta för en S-budget är inte heller troligt.

Stötta barn

I själva debatten återkom S till en hjärtefråga – sociala investeringsfonder. S har i flera år drivit att Skövde ska skapa en fond som verksamheterna kan söka medel ur. Syftet är att med tidiga insatser stötta barn och unga som riskerar att komma på glid.

– Vi vill ta 15 av de 30 miljoner kronor som Alliansen satsar på Billingens fritidsområde och lägga fem miljoner kronor per år på detta, förklarade oppositionsrådet Marie Ekman (S).

Blir en börda

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) kallade det för en teknokratisk börda att behöva söka pengar till tidiga insatser.

– Vi behöver inte ha ett jobbigt regelverk som investeringsfonderna innebär. Skillnaden är att Alliansen redan gör det ni efterlyser, sa Jonsson.

Marie Ekman höll inte med:

– Ni sätter av 30 miljoner kronor till Billingen utan att presentera vad ni vill göra. Vi tycker inte att ni gör tillräckligt utan vi vill mer.

Pressad om löftet

Flera gånger jämförde S vad man istället kan göra för att lägga 30 miljoner kronor på Billingen. S pressade också Katarina Jonsson på löftet om att avskaffa köerna till musikskolan. S lägger 1,5 miljon kronor till fler musiklärare i sitt skuggförslag.

Katarina Jonsson pekade på skillnaderna mellan investeringsbudget och driftsbudget.

– 30 miljoner på berget är inte samma som 1,5 miljoner kronor till musiklärare. Frågan om köerna till musikskolan är under utredning och det är därför vi inte avsatt pengar nu. Vi kommer att återkomma där, svarade Jonsson som istället anklagade Socialdemokraterna för att lägga fram förslag som inte är finansierade.

– Jag saknar hur ni ska skapa nya resurser när ni säger nej till delar av en satsning på berget som ger nya arbetstillfällen i besöksindustri.

S och framför allt kultur- och fritidsnämndens Maria Hjärtqvist kritiserade kravet på att nämnderna måste spara en procent.

Motor city

Sverigedemokraterna kallade sitt budgetförslag för ”Skövde den trygga industri- och motorstaden”. SD vill satsa på trygghetsåtgärder som nattvandring och nattsnack. Partiet vill också riva upp avtalet med Migrationsverket.

Miljöpartiet lyfte i sitt förslag fram satsningar på ekologisk mat i skolor och äldreboenden.