16 jun 2015 05:00

16 jun 2015 05:00

Nyanlända tas emot av kommunen

Rådgivning, bostäder och introduktionsplaner

Skövde kommun tar emot 120 invandrare per år. Kommunens integrationsenhet stöttar de nyanlända med bland annat rådgivning och introduktionsplaner för samtliga barn.

När nyanlända kommer till en kommun i Sverige finns det en etablerad organisation för att ta hand om dem. Arbetet ser olika ut i de olika kommunerna, och i Skövde satsar man lite extra på barnen.

Plan för alla barn

– Vi har två barnsamordnare som gör introduktionsplaner för samliga barn som kommer hit, oavsett om de har uppehållstillstånd eller är asylsökande. Alla kommuner jobbar inte så, berättar Marie Blåder, avdelningschef inom sektor socialtjänst för försörjningsstöd och integrationsavdelningen.

Introduktionsplanerna går ut på att ta reda på vad varje barn behöver i form av skola och barnomsorg, samt samverka med dessa och se hur allt fungerar.

Enligt ett avtal med migrationsverket tar Skövde emot 120 personer per år och den siffran har varit densamma sedan 2006. Antalet gäller dem som kommer hit från anläggningsboenden samt ensamkommande barn. De får hjälp av integrationsenheten med bostad.

Det kommer också hit nyanlända på egen hand och då har kommunen inget ansvar att skaffa boende. De räknas inte in i de 120.

Enheten lägger upp en plan inför varje ankomst och de nyanlända får hjälp med att komma tillrätta i samhället samt med rådgivning. Barnfamiljer erbjuds sedan en fortsatt kontakt.

Jobb eller studier

De nyanlända får också kontakt med och ett möte på Arbetsförmedlingen.

– Arbetsförmedlingen ansvarar för etableringsinsatserna, så att man så snart som möjligt får ett jobb eller börjar studera.

I Skövde finns även ett migrationsråd, som består av tre sektorschefer, samt en arbetsgrupp. Rådets uppgift är bland annat att ha ett helhetsperspektiv över integrationsarbetet i kommunen.

När nyanlända kommer till en kommun i Sverige finns det en etablerad organisation för att ta hand om dem. Arbetet ser olika ut i de olika kommunerna, och i Skövde satsar man lite extra på barnen.

Plan för alla barn

– Vi har två barnsamordnare som gör introduktionsplaner för samliga barn som kommer hit, oavsett om de har uppehållstillstånd eller är asylsökande. Alla kommuner jobbar inte så, berättar Marie Blåder, avdelningschef inom sektor socialtjänst för försörjningsstöd och integrationsavdelningen.

Introduktionsplanerna går ut på att ta reda på vad varje barn behöver i form av skola och barnomsorg, samt samverka med dessa och se hur allt fungerar.

Enligt ett avtal med migrationsverket tar Skövde emot 120 personer per år och den siffran har varit densamma sedan 2006. Antalet gäller dem som kommer hit från anläggningsboenden samt ensamkommande barn. De får hjälp av integrationsenheten med bostad.

Det kommer också hit nyanlända på egen hand och då har kommunen inget ansvar att skaffa boende. De räknas inte in i de 120.

Enheten lägger upp en plan inför varje ankomst och de nyanlända får hjälp med att komma tillrätta i samhället samt med rådgivning. Barnfamiljer erbjuds sedan en fortsatt kontakt.

Jobb eller studier

De nyanlända får också kontakt med och ett möte på Arbetsförmedlingen.

– Arbetsförmedlingen ansvarar för etableringsinsatserna, så att man så snart som möjligt får ett jobb eller börjar studera.

I Skövde finns även ett migrationsråd, som består av tre sektorschefer, samt en arbetsgrupp. Rådets uppgift är bland annat att ha ett helhetsperspektiv över integrationsarbetet i kommunen.