16 jun 2015 10:10

16 jun 2015 10:10

Paviljonger löser lokalfrågan efter branden

SKULTORP

Efter branden på Skogens förskola i Skultorp kommer Skövde kommun att lösa lokalbristen med paviljonger från och med i höst.

Barn- och utbildningsförvaltningens ambition är att paviljongerna ska vara på plats under vecka 34, men det är ännu inte exakt klart var dessa kommer att placeras. Sedan branden på Skogens förskola natten till den 8 juni har kommunen jobbat intensivt med att hitta andra lokaler till förskoleverksamheten under tiden som Skogens förskola renoveras och byggs upp igen.

Kommunen har tllfälligt löst lokalbristen under sommaren och nu är även en lösning på längre sikt klar. Skogens förskola beräknas vara återuppbyggd någon gång under nästa år.

– Vår ambition har hela tiden varit att hitta en lösning där barnen kan vara kvar i Skultorp och i sina vanliga grupper. Lösningen med paviljonger innebär att förskoleverksamheten kan fortsätta bedrivas i Skultorp, vilket är det bästa ur ett barn- och föräldraperspektiv, säger Gustaf Olsson, chef för sektor barn- och utbildning,i ett pressmeddelande.

Nu återstår att hitta en lämplig tomt att placera byggnaderna och därefter följer en bygglovsprocess.

– Jag är väldigt nöjd med den dialog vi haft med försäkringsbolaget för att komma fram till denna lösning. Enligt vår bedömning är paviljonger det bästa alternativet, vi har även tittat på andra lediga lokaler i kommunen men paviljonger innebär att barnen kan vara kvar i Skultorp, säger Karl Alexandersson, chef för sektor service som ansvarar för kommunens lokaler.

Barn- och utbildningsförvaltningens ambition är att paviljongerna ska vara på plats under vecka 34, men det är ännu inte exakt klart var dessa kommer att placeras. Sedan branden på Skogens förskola natten till den 8 juni har kommunen jobbat intensivt med att hitta andra lokaler till förskoleverksamheten under tiden som Skogens förskola renoveras och byggs upp igen.

Kommunen har tllfälligt löst lokalbristen under sommaren och nu är även en lösning på längre sikt klar. Skogens förskola beräknas vara återuppbyggd någon gång under nästa år.

– Vår ambition har hela tiden varit att hitta en lösning där barnen kan vara kvar i Skultorp och i sina vanliga grupper. Lösningen med paviljonger innebär att förskoleverksamheten kan fortsätta bedrivas i Skultorp, vilket är det bästa ur ett barn- och föräldraperspektiv, säger Gustaf Olsson, chef för sektor barn- och utbildning,i ett pressmeddelande.

Nu återstår att hitta en lämplig tomt att placera byggnaderna och därefter följer en bygglovsprocess.

– Jag är väldigt nöjd med den dialog vi haft med försäkringsbolaget för att komma fram till denna lösning. Enligt vår bedömning är paviljonger det bästa alternativet, vi har även tittat på andra lediga lokaler i kommunen men paviljonger innebär att barnen kan vara kvar i Skultorp, säger Karl Alexandersson, chef för sektor service som ansvarar för kommunens lokaler.