16 jun 2015 09:36

16 jun 2015 09:36

Så ska Värsås växa

SKÖVDE

Budget och strategisk plan innehåller mest beslut om kronor och ören, men fullmäktige beslutade också om ett antal utredningsuppdrag till kommundirektören.

Denne ska bland att:

* utreda om de kommunala investeringarna är kvalitativa och kostnadsmässiga.

* utreda hur investeringskapital kan frigöras inom kommunkoncernen.

* ta fram en särskild landbygdspott med bidrag som ska främja utvecklingen på landsbygden.

* ta fram byggklara tomter för villor och radhus i Värsås.

* ta fram beslutsunderlag som avhjälper felande länkar i gång- och cykelvägnätet. Fokus ska vara på att skapa säkra skolvägar.

Denne ska bland att:

* utreda om de kommunala investeringarna är kvalitativa och kostnadsmässiga.

* utreda hur investeringskapital kan frigöras inom kommunkoncernen.

* ta fram en särskild landbygdspott med bidrag som ska främja utvecklingen på landsbygden.

* ta fram byggklara tomter för villor och radhus i Värsås.

* ta fram beslutsunderlag som avhjälper felande länkar i gång- och cykelvägnätet. Fokus ska vara på att skapa säkra skolvägar.