16 jun 2015 05:00

16 jun 2015 05:00

Söker det mångkulturella

SKÖVDE: Långsiktig plan för anställning av människor från andra kulturer

På Helenaskolan finns en långsiktig plan för att anställa personer som har en utomeuropeisk bakgrund.
– Det är viktigt att jobba med förebilder. Vi ska sträva efter att alla kan identifiera sig med sina lärare, säger Susanne Linder, rektor.

I fredagens SLA publicerades ett reportage om Najllah Sultani från Afghanistan och Odicho Homa från Syrien som har fått jobb på Helenaskolan. De är en del av en målmedveten plan.

2012 påbörjade rektorerna på Helenaskolan, Susanne Linder och Tobias Axnemon, sitt arbete med den långsiktiga rekryteringsplanen. Arbetet hade samband med att många elever då kom till Helenaskolan från Rydskolan.

Rekryteringsplanen går ut på att anställa personer som har en annan bakgrund än den europeiska, allt för att bredda erfarenheterna och kunskaperna på skolan.

– När vi sjösatte det här så mötte vi ett nytt upptagningsområde. Vi tittade på forskningen och en mix av erfarenhet och bakgrund ökar den kulturella kompetensen på en arbetsplats.

Visst motstånd

– Den senaste forskningen visar också att om man studerar sitt modersmål, som man bland annat använder för att förstå saker, så får man ett bättre studieresultat. Faktiskt bättre än de som bara har ett språk.

De fyra personer som har anställts på Helenaskolan, och som alla har en utomeuropeisk bakgrund, ryms inom den befintliga budgeten, och kraven på behörighet enligt skollagen följs. Men trots det har Susanne Linder upplevt ett visst motstånd.

Nya erfarenheter

– Att motivera olika anställningar kan vara svårt internt. Personen i fråga kanske inte har exakt den kompetens man efterfrågar, men man ser utvecklingsmöjligheter på lång sikt. Skolan i allmänhet är konservativ och när man inte gör som man alltid har gjort så får man räkna med ett motstånd.

– Vi är säkra på att de kommer att bidra med mycket positivt här, och de har erfarenheter av andra skolsystem.

Minglar på möten

För att hitta nya potentiella medarbetare passar Susanne och Tobias på att mingla på exempelvis föräldramöten för att där se om de kan få napp på någon välutbildad nyanländ.

På Helenaskolan har man även anställt en samordnare, Stina Norén.

– Stina är skicklig på att lyfta fram andra människor, och hon låter dem växa.

Susanne Linder har själv erfarenhet av att komma till ett nytt land och uppleva svårigheterna med att hitta ett sammanhang. Hon följde med då hennes man fick jobb i Förenade Arabemiraten och först fick hon inte tillåtelse att jobba.

Startade skola

– Jag fick kämpa för att skaffa mig en egen tillvaro och ett jobb. Efter en tid startade jag en skola för svenska barn så att de inte skulle förlora sitt modersmål under tiden utomlands.

I fredagens SLA publicerades ett reportage om Najllah Sultani från Afghanistan och Odicho Homa från Syrien som har fått jobb på Helenaskolan. De är en del av en målmedveten plan.

2012 påbörjade rektorerna på Helenaskolan, Susanne Linder och Tobias Axnemon, sitt arbete med den långsiktiga rekryteringsplanen. Arbetet hade samband med att många elever då kom till Helenaskolan från Rydskolan.

Rekryteringsplanen går ut på att anställa personer som har en annan bakgrund än den europeiska, allt för att bredda erfarenheterna och kunskaperna på skolan.

– När vi sjösatte det här så mötte vi ett nytt upptagningsområde. Vi tittade på forskningen och en mix av erfarenhet och bakgrund ökar den kulturella kompetensen på en arbetsplats.

Visst motstånd

– Den senaste forskningen visar också att om man studerar sitt modersmål, som man bland annat använder för att förstå saker, så får man ett bättre studieresultat. Faktiskt bättre än de som bara har ett språk.

De fyra personer som har anställts på Helenaskolan, och som alla har en utomeuropeisk bakgrund, ryms inom den befintliga budgeten, och kraven på behörighet enligt skollagen följs. Men trots det har Susanne Linder upplevt ett visst motstånd.

Nya erfarenheter

– Att motivera olika anställningar kan vara svårt internt. Personen i fråga kanske inte har exakt den kompetens man efterfrågar, men man ser utvecklingsmöjligheter på lång sikt. Skolan i allmänhet är konservativ och när man inte gör som man alltid har gjort så får man räkna med ett motstånd.

– Vi är säkra på att de kommer att bidra med mycket positivt här, och de har erfarenheter av andra skolsystem.

Minglar på möten

För att hitta nya potentiella medarbetare passar Susanne och Tobias på att mingla på exempelvis föräldramöten för att där se om de kan få napp på någon välutbildad nyanländ.

På Helenaskolan har man även anställt en samordnare, Stina Norén.

– Stina är skicklig på att lyfta fram andra människor, och hon låter dem växa.

Susanne Linder har själv erfarenhet av att komma till ett nytt land och uppleva svårigheterna med att hitta ett sammanhang. Hon följde med då hennes man fick jobb i Förenade Arabemiraten och först fick hon inte tillåtelse att jobba.

Startade skola

– Jag fick kämpa för att skaffa mig en egen tillvaro och ett jobb. Efter en tid startade jag en skola för svenska barn så att de inte skulle förlora sitt modersmål under tiden utomlands.