17 jun 2015 21:35

17 jun 2015 21:35

"Blir ett av Sveriges modernaste slakterier"

Skövde slakteri är ett steg närmare utbyggnad. Detta efter att politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott enigt förordat den nya detaljplanen.

Det är främst styckningsverksamheten med kylrum och lagring innan distribution som ska utökas. Planen på utbyggnad hade tagits fram redan före slakteribranden.

– Men de aktualiserades i samband med den, säger Leif Walterum, C.

Nu måste delar av Norra Aspelundsvägen byggas om i en ny sträckning närmare Östra leden, väg 26.

Många tjänstemän har varit inblandade i ärendet som har hanterats snabbt, enligt Katarina Jonsson, M.

– Vi är glada för det här kommer att stärka de gröna näringarna i Skövde. Slakteriet kommer att bli ett av landets modernaste med ett helt annat flöde än i dag, säger Leif Walterum.

Det är främst styckningsverksamheten med kylrum och lagring innan distribution som ska utökas. Planen på utbyggnad hade tagits fram redan före slakteribranden.

– Men de aktualiserades i samband med den, säger Leif Walterum, C.

Nu måste delar av Norra Aspelundsvägen byggas om i en ny sträckning närmare Östra leden, väg 26.

Många tjänstemän har varit inblandade i ärendet som har hanterats snabbt, enligt Katarina Jonsson, M.

– Vi är glada för det här kommer att stärka de gröna näringarna i Skövde. Slakteriet kommer att bli ett av landets modernaste med ett helt annat flöde än i dag, säger Leif Walterum.

  • Rikard Jansson