17 jun 2015 06:00

17 jun 2015 06:00

Högskolan bidrar med forskning

Nio personer från Högskolan i Skövde reser till Almedalsveckan. Forskarna deltar i en mängd olika seminarier, och man satsar nästan 80 000 kronor på arrangemanget.

Högskolan deltar även i år i Almedalsveckan och man skickar en delegation på nio personer.

Kostnaderna beräknas till cirka 79 000 kronor. Boendet kostar 57 000 kronor, hyra av bil cirka 4 000 kronor samt cirka 18 000 kronor i resekostnad. Eventuella traktamenten tillkommer.

Stor grupp

Gruppen består av Sigbritt Karlsson, rektor, Lena Mårtensson, prorektor, Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap, Erik Andersson, lektor i pedagogik, Jenny Brusk, lektor i datavetenskap, Ulf Wilhelmsson, lektor i medier, estetik och berättande, Linda Frank, kommunikatör, Anna-Karin Jonsson, kommunikatör och Pernilla Klingspor, eventansvarig.

Effektiva möten

– Jag har deltagit fyra eller fem gånger tidigare och det är ett unikt tillfälle att träffa personer i nyckelpositioner. I stället för att åka till exempelvis Stockholm flera gånger så får man lika mycket gjort på en vecka, säger Björn Lundell.

– Man springer på många där och man kan på ett effektivt sätt ha många möten.

Björn Lundell pratar om lunchmöten, fikastunder, nya idéer vid nätverkande, intensiva diskussioner och arbete från morgon till kväll.

– En del i forskningen är att få ut resultatet till samhället och att tillgängliggöra det för politiker. Inget annat ställe ger möjlighet till så många naturliga möten.

Fokus på dataspel

Tyngdpunkten för högskolans utsända team ligger på öppen IT-standard och dataspel. Man vill bland annat synliggöra Sweden game arena, samarbetet mellan samhälle, näringsliv och akademi, där högskolan, Gothia science park och Skövde kommun samverkar.

”Så kan utbildning och forskning göra Sverige till en världsledande dataspelsnation” är rubriken på ett seminarium som Sigbritt Karlsson och Ulf Wilhelmsson ska delta i.

Björn Lundell kommer att medverka i tre olika seminarier om öppen IT-standard och som ordförande i föreningen Open source Sweden deltar han även i deras evenemang.

Sigbritt Karlsson kommer även att medverka i ett seminarium om hur man utvecklar pedagogiken inom högskolan. Där ska man bland annat diskutera hur man garanterar att undervisningen inom högskolan är förankrad i pedagogisk vetenskap.

Makt till unga

Erik Andersson deltar i samma seminarium som Skövde kommun, ”Riskerar unga att hamna vid sidan av makten?” Se artikeln här intill.

Från Sweden game arena deltar Magnus Ling.

Högskolan deltar även i år i Almedalsveckan och man skickar en delegation på nio personer.

Kostnaderna beräknas till cirka 79 000 kronor. Boendet kostar 57 000 kronor, hyra av bil cirka 4 000 kronor samt cirka 18 000 kronor i resekostnad. Eventuella traktamenten tillkommer.

Stor grupp

Gruppen består av Sigbritt Karlsson, rektor, Lena Mårtensson, prorektor, Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap, Erik Andersson, lektor i pedagogik, Jenny Brusk, lektor i datavetenskap, Ulf Wilhelmsson, lektor i medier, estetik och berättande, Linda Frank, kommunikatör, Anna-Karin Jonsson, kommunikatör och Pernilla Klingspor, eventansvarig.

Effektiva möten

– Jag har deltagit fyra eller fem gånger tidigare och det är ett unikt tillfälle att träffa personer i nyckelpositioner. I stället för att åka till exempelvis Stockholm flera gånger så får man lika mycket gjort på en vecka, säger Björn Lundell.

– Man springer på många där och man kan på ett effektivt sätt ha många möten.

Björn Lundell pratar om lunchmöten, fikastunder, nya idéer vid nätverkande, intensiva diskussioner och arbete från morgon till kväll.

– En del i forskningen är att få ut resultatet till samhället och att tillgängliggöra det för politiker. Inget annat ställe ger möjlighet till så många naturliga möten.

Fokus på dataspel

Tyngdpunkten för högskolans utsända team ligger på öppen IT-standard och dataspel. Man vill bland annat synliggöra Sweden game arena, samarbetet mellan samhälle, näringsliv och akademi, där högskolan, Gothia science park och Skövde kommun samverkar.

”Så kan utbildning och forskning göra Sverige till en världsledande dataspelsnation” är rubriken på ett seminarium som Sigbritt Karlsson och Ulf Wilhelmsson ska delta i.

Björn Lundell kommer att medverka i tre olika seminarier om öppen IT-standard och som ordförande i föreningen Open source Sweden deltar han även i deras evenemang.

Sigbritt Karlsson kommer även att medverka i ett seminarium om hur man utvecklar pedagogiken inom högskolan. Där ska man bland annat diskutera hur man garanterar att undervisningen inom högskolan är förankrad i pedagogisk vetenskap.

Makt till unga

Erik Andersson deltar i samma seminarium som Skövde kommun, ”Riskerar unga att hamna vid sidan av makten?” Se artikeln här intill.

Från Sweden game arena deltar Magnus Ling.