17 jun 2015 19:08

17 jun 2015 19:08

Modes detaljplan passerade ksau

Kommunstyrelsens arbetsutskott är eniga om utformningen av kvarteret Mode där Regionens hus ska ligga. Detaljplanen innehåller en mix av kontor, parkeringsplatser och bussgarage.

Tomten sammanlänkar också resecentrum med högskoleområdet. De delar som rör parkeringen som redan nu görs om kommer att införlivas i denna större detaljplanen.

– Och det arbetet fortgår som planerat, säger Katarina Jonsson, M.

Hittills har ett hundratal parkeringar spärrats av. Lika många ersättningsparkeringar har anlagts vid Ekedal. Men senare i arbetet kommer ännu fler ersättningsparkeringar att behövas.

– De kommer att ligga hyfsat nära resecentrum

Ännu oklart exakt var de hamnar.

Kommunen har fått in en del synpunkter på parkeringssnurret som uppstår, bland annat har en del haft svårt att hitta till Ekedal.

– Det kan behövas lite mer skyltning. Vi har fört synpunkter vidare och ber Skövdeborna om förståelse och uthållighet. Vi gör det för Skövdes bästa, säger Katarina Jonsson.

Tomten sammanlänkar också resecentrum med högskoleområdet. De delar som rör parkeringen som redan nu görs om kommer att införlivas i denna större detaljplanen.

– Och det arbetet fortgår som planerat, säger Katarina Jonsson, M.

Hittills har ett hundratal parkeringar spärrats av. Lika många ersättningsparkeringar har anlagts vid Ekedal. Men senare i arbetet kommer ännu fler ersättningsparkeringar att behövas.

– De kommer att ligga hyfsat nära resecentrum

Ännu oklart exakt var de hamnar.

Kommunen har fått in en del synpunkter på parkeringssnurret som uppstår, bland annat har en del haft svårt att hitta till Ekedal.

– Det kan behövas lite mer skyltning. Vi har fört synpunkter vidare och ber Skövdeborna om förståelse och uthållighet. Vi gör det för Skövdes bästa, säger Katarina Jonsson.

  • Rikard Jansson