17 jun 2015 16:44

17 jun 2015 16:44

Tidan får fyra nya förskoleavdelningar

Tidanskolan kan komma att byggas ut med fyra förskoleavdelningar vilket gör att paviljongavdelningarna kan tas bort.Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom detaljplanen.

Lokalbristen har tidigare uppmärksammats av Arbetsmiljöverket.

– Det har varit brister länge och skolan har fått många nya barn, säger Katarina Jonsson, M.

Tidanskolan har tidigare byggts om i flera omgångar, senaste 2012 då paviljonger uppfördes för förskolan. Dessa kan bara användas fram till 2017.

I den nya detaljplanen blir förskolan och skolan en gemensam enhet.

– Känns bra att det blir en satsning på kringorterna.

Planförslaget medger även en eventuell tillbyggnad med ytterligare en avdelning.

Lokalbristen har tidigare uppmärksammats av Arbetsmiljöverket.

– Det har varit brister länge och skolan har fått många nya barn, säger Katarina Jonsson, M.

Tidanskolan har tidigare byggts om i flera omgångar, senaste 2012 då paviljonger uppfördes för förskolan. Dessa kan bara användas fram till 2017.

I den nya detaljplanen blir förskolan och skolan en gemensam enhet.

– Känns bra att det blir en satsning på kringorterna.

Planförslaget medger även en eventuell tillbyggnad med ytterligare en avdelning.

  • Rikard Jansson