18 jun 2015 07:00

18 jun 2015 07:00

Norska avfallet är bättre sorterat

Norska avfallet vid Skövde värmeverk ger mindre slaggprodukter än det svenska, hävdar vd:n Carl-Johan Andersson.

– De har bättre sortering, säger han till SLA.

Det kommunala bolagets sopförbränningsanläggning eldar över 60 000 ton avfall per år, varav drygt 9 000 ton importeras från Norge. Det handlar om så kallat ”verksamhetsavfall” från industrier och återvinningscentraler som kompletterar det övriga bränslet i utvinningen av el och fjärrvärme.

I den svenska debatten om utländska sopor förs det ofta fram argument om att svenska värmeverk inte har kontroll över sopornas innehåll, men det stämmer inte i Skövdes fall, uppger Carl-Johan Andersson, vd för Skövde värmeverk.

– Det avfall som vi importerar är hårt kontrollerat, först på plats i Norge och sedan även här vid värmeverket. Får vi in något som inte ska finnas där rapporterar vi det direkt. Vi gör även kontinuerliga besök i Norge. Jag skulle vilja påstå att de soporna är bättre sorterade än våra inhemska, säger han.

Skövde har även tagit emot sopor från Malta tidigare och får ständigt förfrågningar från utländska aktörer. Men även om länder som England och Holland har kommit långt med mekaniska sorteringsanläggningar finns det europeiska länder där sopsortering och återvinning av papper, plast och metall fortfarande lämnar mycket kvar att önska.

– Vi fick nyligen en förfrågan från grekiska ön Korfu men det var aldrig aktuellt, säger Andersson.

Avfallsrester i form av flygaska (se text ovan) körs tillbaka till norska ön Langöja för slutförvaring, något som vållat intern kritik i Norge.

Det kommunala bolagets sopförbränningsanläggning eldar över 60 000 ton avfall per år, varav drygt 9 000 ton importeras från Norge. Det handlar om så kallat ”verksamhetsavfall” från industrier och återvinningscentraler som kompletterar det övriga bränslet i utvinningen av el och fjärrvärme.

I den svenska debatten om utländska sopor förs det ofta fram argument om att svenska värmeverk inte har kontroll över sopornas innehåll, men det stämmer inte i Skövdes fall, uppger Carl-Johan Andersson, vd för Skövde värmeverk.

– Det avfall som vi importerar är hårt kontrollerat, först på plats i Norge och sedan även här vid värmeverket. Får vi in något som inte ska finnas där rapporterar vi det direkt. Vi gör även kontinuerliga besök i Norge. Jag skulle vilja påstå att de soporna är bättre sorterade än våra inhemska, säger han.

Skövde har även tagit emot sopor från Malta tidigare och får ständigt förfrågningar från utländska aktörer. Men även om länder som England och Holland har kommit långt med mekaniska sorteringsanläggningar finns det europeiska länder där sopsortering och återvinning av papper, plast och metall fortfarande lämnar mycket kvar att önska.

– Vi fick nyligen en förfrågan från grekiska ön Korfu men det var aldrig aktuellt, säger Andersson.

Avfallsrester i form av flygaska (se text ovan) körs tillbaka till norska ön Langöja för slutförvaring, något som vållat intern kritik i Norge.