21 jun 2015 09:00

21 jun 2015 09:00

Vill vara ett forum för alla

RFSL jobbar för både rättigheter och skyldigheter. På lokalavdelningen i Skövde vill man erbjuda en plats där alla känner sig trygga.– Det bästa skulle vara om vi inte behövdes, säger Désirée Sandström, projektassistent.

Förkortningen RFSL betyder Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

En stor del av deras verksamhet bygger på att ifrågasätta traditionella mönster.

– Man tar för givet det heteronormativa som sitter i ryggraden. Vi får inte bara tänka hon och han, eller att här sitter en klass där Lotta blir kär i Kalle. Alla skall få vara som de är helt enkelt, menar Annika Wallborn, vice ordförande och kassör.

Utbildar

Avdelningen i Skaraborg har sitt säte i Skövde. Projektassistent Désirée Sandström berättar om den regionala verksamheten.

– Vi har ett samarbete med ungdomsmottagningen på flera orter och anordnar café en gång i månaden. Under terminerna erbjuder vi skolinformation. Aktuellt just nu är en kampanj där vi är ute på till exempel matfestivalen och pratar om säker sex, förklarar hon.

Öppenhet

Utanför en källarvåning på Stenvägen hänger en regnbågsfärgad flagga. Några personer sitter runt ett bord och fikar. En av besökarna, Richard Rönnerman berättar varför han valt att bli medlem och vad det betytt för honom.

– Man känner sig välkommen. Själv blev jag mobbad i skolan och har ganska mycket i bagaget. Här är det ingen som har fördomar och man får vara hur man vill, berättar han.

Nyanlända

De aktiva upplever att situationen i Sverige har förbättrats men det finns fortfarande områden där deras medlemmar upplever utanförskap.

I nuläget fokuserar de extra mycket på ett projekt särskilt riktat mot flyktingar och invandrare.

– Vi jobbar för en fysisk plattform åt nyanlända. Många har blivit trakasserade i sina hemland och är rädda även här. Det handlar om att ha en acceptans för människor, säger Annika Wallborn.

Förkortningen RFSL betyder Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

En stor del av deras verksamhet bygger på att ifrågasätta traditionella mönster.

– Man tar för givet det heteronormativa som sitter i ryggraden. Vi får inte bara tänka hon och han, eller att här sitter en klass där Lotta blir kär i Kalle. Alla skall få vara som de är helt enkelt, menar Annika Wallborn, vice ordförande och kassör.

Utbildar

Avdelningen i Skaraborg har sitt säte i Skövde. Projektassistent Désirée Sandström berättar om den regionala verksamheten.

– Vi har ett samarbete med ungdomsmottagningen på flera orter och anordnar café en gång i månaden. Under terminerna erbjuder vi skolinformation. Aktuellt just nu är en kampanj där vi är ute på till exempel matfestivalen och pratar om säker sex, förklarar hon.

Öppenhet

Utanför en källarvåning på Stenvägen hänger en regnbågsfärgad flagga. Några personer sitter runt ett bord och fikar. En av besökarna, Richard Rönnerman berättar varför han valt att bli medlem och vad det betytt för honom.

– Man känner sig välkommen. Själv blev jag mobbad i skolan och har ganska mycket i bagaget. Här är det ingen som har fördomar och man får vara hur man vill, berättar han.

Nyanlända

De aktiva upplever att situationen i Sverige har förbättrats men det finns fortfarande områden där deras medlemmar upplever utanförskap.

I nuläget fokuserar de extra mycket på ett projekt särskilt riktat mot flyktingar och invandrare.

– Vi jobbar för en fysisk plattform åt nyanlända. Många har blivit trakasserade i sina hemland och är rädda även här. Det handlar om att ha en acceptans för människor, säger Annika Wallborn.