22 jun 2015 21:00

22 jun 2015 21:00

Stödnummer mot våldsbejakande extremism

Skövde kommun har nu inrättat ett stödnummer dit anhöriga eller personer som kommit i kontakt med våldsbejakande extremism kan vända sig.

Nyligen skrev SLA om samarbetet mellan kommunerna i Skaraborg, andra myndigheter och polisen. Samarbetet har ett fokus – att ha en beredskap för all form av extremism i området.

Med våldsbejakande extremism avses den våldsbejakande högerextremistiska vit maktmiljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.

- Det är inget stort problem här. Vi får ett och annat tips där vi kan fatta misstankar som vi följt upp. Men vi har inte sett något konkret, att någon exempelvis åkt för att kriga med IS. Men vi måste vara beredda och samarbetet med kommunerna är fantastiskt, har Per Ottosson, ställföreträdande polisområdeschef i Skaraborg, sagt till SLA.

Ytterligare steg

Nu har Skövde kommun tagit ytterligare ett steg i det arbetet. I dagarna inrättade kommunen ett telefonnummer dit den som känner ett behov av stöd kan ringa.

– Stödnumret är fortfarande så nytt, och vad jag känner till har ingen ännu hört av sig, men det är viktigt att det finns. Ett nationellt arbete pågår för att samordna arbetet mot våldsbejakande extremism och jag vet att i storstäderna finns redan den här typen stödlinjer, säger Cecilia Klämberg, enhetschef, sektor socialtjänst.

Inte bollas runt

Här i Skövde är den till för att anhöriga till personer där våldsbejakande extremism förekommer ska kunna få stöd.

– Den är också till för personer som vill komma ifrån dessa miljöer.

Men det kan vara olika former av stöd som behövs, beroende på vem som ringer.

– Meningen är att man bara ska behöva ringa ett telefonnummer och inte bollas runt. Här ska vi hjälpa till så att de får den hjälp som behövs.

Nyligen skrev SLA om samarbetet mellan kommunerna i Skaraborg, andra myndigheter och polisen. Samarbetet har ett fokus – att ha en beredskap för all form av extremism i området.

Med våldsbejakande extremism avses den våldsbejakande högerextremistiska vit maktmiljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.

- Det är inget stort problem här. Vi får ett och annat tips där vi kan fatta misstankar som vi följt upp. Men vi har inte sett något konkret, att någon exempelvis åkt för att kriga med IS. Men vi måste vara beredda och samarbetet med kommunerna är fantastiskt, har Per Ottosson, ställföreträdande polisområdeschef i Skaraborg, sagt till SLA.

Ytterligare steg

Nu har Skövde kommun tagit ytterligare ett steg i det arbetet. I dagarna inrättade kommunen ett telefonnummer dit den som känner ett behov av stöd kan ringa.

– Stödnumret är fortfarande så nytt, och vad jag känner till har ingen ännu hört av sig, men det är viktigt att det finns. Ett nationellt arbete pågår för att samordna arbetet mot våldsbejakande extremism och jag vet att i storstäderna finns redan den här typen stödlinjer, säger Cecilia Klämberg, enhetschef, sektor socialtjänst.

Inte bollas runt

Här i Skövde är den till för att anhöriga till personer där våldsbejakande extremism förekommer ska kunna få stöd.

– Den är också till för personer som vill komma ifrån dessa miljöer.

Men det kan vara olika former av stöd som behövs, beroende på vem som ringer.

– Meningen är att man bara ska behöva ringa ett telefonnummer och inte bollas runt. Här ska vi hjälpa till så att de får den hjälp som behövs.