23 jun 2015 11:35

23 jun 2015 16:14

Båda bröderna kvar i häktet - kvinnan släppt

NY VERSION. De två mordmisstänkta bröderna ska vara fortsatt häktade. Det beslutade Göta hovrätt på tisdagen. Den kvinna som var häktad i ärendet försattes dock på fri fot, men misstankarna mot henne kvarstår

De två bröderna, 31 och 35 år gamla, överklagade i torsdags Skaraborgs tingsrätts beslut att häkta dem på sannolika skäl misstänkta för mordet på 17-åriga Lisa Holm. Båda bröderna förnekar brott och yrkade att omedelbart försättas på fri fot, bland annat eftersom ingen av dem ansåg att det som lagts fram mot dem utgör sannolika skäl.

Överklagandena togs upp i hovrätten i Jönköping under måndagen, men utan att något beslut meddelades. På tisdagen kom det dock besked. Det första gällde den äldre brodern. Han ska var fortsatt häktad på sannolika skäl misstänkt för mordet. Mannen uppger via sin advokat Inger Rönnbäck att han ska överklaga beslutet till Högsta Domstolen, HD.

Åklagaren nöjd

Beskedet om den yngre brodern dröjde lite längre. Detta eftersom hovrätten i det fallet hade begärt ett yttrande med kompletteringar från vice chefsåklagaren Lars-Göran Wennerholm. Senare meddelade domstolen att även den yngre brodern skulle vara fortsatt häktad.

– Det är bra att båda männen är kvar i häktet, det är det jag vill och tycker är riktigt så jag är nöjd. Det visar att hovrätten delar både min och tingsrättens uppfattning, säger Lars-Göran Wennerholm till SLA.

Om det faktum att åtminstone en av männen ska överklaga till HD, säger han:

– Det står alla fritt att överklaga.

Analysbesked efter hand

Wennerholm vill i övrigt inte kommentera utredningsläget eller vilka bevis som finns.

– Utredningen har bara pågått en vecka och ärendet har ju blivit ordentligt prövat eftersom både tingsrätt och hovrätt har gått igenom materialet.

– Jag har gjort en helhetsbedömning, och vi har också skickat mycket material till Nationellt forensiskt centrum, NFC, för analys och vi får besked efter hand. Men jag vill inte säga vad det gett hittills.

Misstankarna mot kvinnan kvarstår

På tisdagen beslutade han att häva häktningen av den kvinna – gift med den äldre brodern – som misstänks för grovt skyddande av brottsling. Det innebär att kvinnan försattes på fri fot.

– Misstankarna mot henne kvarstår. Vi har under den här veckan arbetat för att komma upp i misstankegraden sannolika skäl, men det anser jag inte att vi har gjort.

De två bröderna, 31 och 35 år gamla, överklagade i torsdags Skaraborgs tingsrätts beslut att häkta dem på sannolika skäl misstänkta för mordet på 17-åriga Lisa Holm. Båda bröderna förnekar brott och yrkade att omedelbart försättas på fri fot, bland annat eftersom ingen av dem ansåg att det som lagts fram mot dem utgör sannolika skäl.

Överklagandena togs upp i hovrätten i Jönköping under måndagen, men utan att något beslut meddelades. På tisdagen kom det dock besked. Det första gällde den äldre brodern. Han ska var fortsatt häktad på sannolika skäl misstänkt för mordet. Mannen uppger via sin advokat Inger Rönnbäck att han ska överklaga beslutet till Högsta Domstolen, HD.

Åklagaren nöjd

Beskedet om den yngre brodern dröjde lite längre. Detta eftersom hovrätten i det fallet hade begärt ett yttrande med kompletteringar från vice chefsåklagaren Lars-Göran Wennerholm. Senare meddelade domstolen att även den yngre brodern skulle vara fortsatt häktad.

– Det är bra att båda männen är kvar i häktet, det är det jag vill och tycker är riktigt så jag är nöjd. Det visar att hovrätten delar både min och tingsrättens uppfattning, säger Lars-Göran Wennerholm till SLA.

Om det faktum att åtminstone en av männen ska överklaga till HD, säger han:

– Det står alla fritt att överklaga.

Analysbesked efter hand

Wennerholm vill i övrigt inte kommentera utredningsläget eller vilka bevis som finns.

– Utredningen har bara pågått en vecka och ärendet har ju blivit ordentligt prövat eftersom både tingsrätt och hovrätt har gått igenom materialet.

– Jag har gjort en helhetsbedömning, och vi har också skickat mycket material till Nationellt forensiskt centrum, NFC, för analys och vi får besked efter hand. Men jag vill inte säga vad det gett hittills.

Misstankarna mot kvinnan kvarstår

På tisdagen beslutade han att häva häktningen av den kvinna – gift med den äldre brodern – som misstänks för grovt skyddande av brottsling. Det innebär att kvinnan försattes på fri fot.

– Misstankarna mot henne kvarstår. Vi har under den här veckan arbetat för att komma upp i misstankegraden sannolika skäl, men det anser jag inte att vi har gjort.