23 jun 2015 06:00

23 jun 2015 07:47

Personalchefen gick över gränsen

Det var inte fel av en förtroendeman att vända sig till media i samband med uppsägningar inom Skövde kommun. Det menar Justitiekanslern som nu riktar kritik personalchefen Bo Räftegårds agerande och mot Skövde kommun.

JK skriver i sitt yttrande:

"Det är förvånande att kommunen inte inser det olämpliga med att dess personalchef i förhandlingsframställan uttryckt sig på det sätt som har skett. Kommunen har genom personalchefens agerande klart överskridit gränsen för vad som är godtagbart enligt den tryck- och yttrandefrihetsrättsliga regleringen. Bo Räftegård kan därför inte undgå kritik med anledning av det inträffade".

Bakgrunden är konflikten mellan Skövde kommun och Lärarnas Riksförbund uppstod i samband med uppsägningar av lärare i Skövde kommun. Det gjorde att en förtroendeman ville vädra situationen till media om missförhållande.

I en förhandlingsframställan från Skövde kommun och med personalchef Bo Räftegård som avsändare kunde det med fog uppfattas som ett ifrågasättande av den facklige förtroendemannens meddelarfrihet, menar JK.

Fackförbundets anmälan hade då gällt brott mot repressalieförbudet.

Ingen förundersökning

Men JK ansåg inte att det fanns skäl att inleda en förundersökning om brott. Men inom ramen för sin tillsynsverksamhet kunde den granska kommunen och dess personalchefs agerande.

Kommunen ville då inte kommentera saken vidare till SLA men valde att återkalla sin förhandlingsframställan.

I yttrandet till JK framgår dock att kommunen understryker att de anser att det står anställda fritt att upplysa media om missförhållande i kommunen.

Syftet med förhandlingsframställan skulle inte ha varit en reprimand utan i stället ett agerande för att ”klarlägga de organisationsmässiga relationerna mellan kommunen som arbetsgivare och LR som facklig motpart.”

JK:s kritik mot kommunen kommer ganska exakt ett år efter det inträffade.

JK skriver i sitt yttrande:

"Det är förvånande att kommunen inte inser det olämpliga med att dess personalchef i förhandlingsframställan uttryckt sig på det sätt som har skett. Kommunen har genom personalchefens agerande klart överskridit gränsen för vad som är godtagbart enligt den tryck- och yttrandefrihetsrättsliga regleringen. Bo Räftegård kan därför inte undgå kritik med anledning av det inträffade".

Bakgrunden är konflikten mellan Skövde kommun och Lärarnas Riksförbund uppstod i samband med uppsägningar av lärare i Skövde kommun. Det gjorde att en förtroendeman ville vädra situationen till media om missförhållande.

I en förhandlingsframställan från Skövde kommun och med personalchef Bo Räftegård som avsändare kunde det med fog uppfattas som ett ifrågasättande av den facklige förtroendemannens meddelarfrihet, menar JK.

Fackförbundets anmälan hade då gällt brott mot repressalieförbudet.

Ingen förundersökning

Men JK ansåg inte att det fanns skäl att inleda en förundersökning om brott. Men inom ramen för sin tillsynsverksamhet kunde den granska kommunen och dess personalchefs agerande.

Kommunen ville då inte kommentera saken vidare till SLA men valde att återkalla sin förhandlingsframställan.

I yttrandet till JK framgår dock att kommunen understryker att de anser att det står anställda fritt att upplysa media om missförhållande i kommunen.

Syftet med förhandlingsframställan skulle inte ha varit en reprimand utan i stället ett agerande för att ”klarlägga de organisationsmässiga relationerna mellan kommunen som arbetsgivare och LR som facklig motpart.”

JK:s kritik mot kommunen kommer ganska exakt ett år efter det inträffade.

  • Rikard Jansson