23 jun 2015 19:59

24 jun 2015 06:50

Personalchefen svarar på kritiken från JK

– Jag tar till mig kritiken, lär av den och går vidare.

Så kommenterar Skövde kommuns personalchef, Bo Räftegård, den kritik som JK har riktat mot honom och kommunen.

Bo Räftegård, personalchef i kommunen, svarar nu på kritiken som Justitiekanslern, JK, riktar mot honom med anledning av meningsskiljaktigheterna med ett fackförbund för ett år sedan.

– Vår bild stämmer inte med JK:s, men jag tar till mig av kritiken, lär mig och går vidare. Det var länge sedan det hände och jag vill inte grotta i det nu.

Räftegård poängterar att det är JK:s bedömning som gäller.

– Det här har fört det goda med sig att vi, med stöd av en central part, har kommit ur en destruktiv dialog. Det var självklart inte min mening att överträda reglerna.

I en skrivelse till Lärarnas riksförbund menade Räftegård att NN (förtroendemannen) missbrukat sin ställning, spridit felaktiga uppgifter samt hotat att gå till media om arbetsgivaren inte gick NN till mötes. I skrivelsen stod det även att ett skadeståndsanspråk skulle fastställas senare.

JK beslutade att inte inleda en förundersökning angående brott mot repressalieförbudet. Man fann dock skäl att granska ärendet med tanke på personalchefens agerande när det gällde NN:s uppgiftslämnande till media. JK anser att Räftegård försökt motarbeta att NN använder sig av sin yttrandefrihet. ”Kommunen har genom personalchefens agerande klart överskridit gränsen för vad som är godtagbart - - -.”

Bo Räftegård, personalchef i kommunen, svarar nu på kritiken som Justitiekanslern, JK, riktar mot honom med anledning av meningsskiljaktigheterna med ett fackförbund för ett år sedan.

– Vår bild stämmer inte med JK:s, men jag tar till mig av kritiken, lär mig och går vidare. Det var länge sedan det hände och jag vill inte grotta i det nu.

Räftegård poängterar att det är JK:s bedömning som gäller.

– Det här har fört det goda med sig att vi, med stöd av en central part, har kommit ur en destruktiv dialog. Det var självklart inte min mening att överträda reglerna.

I en skrivelse till Lärarnas riksförbund menade Räftegård att NN (förtroendemannen) missbrukat sin ställning, spridit felaktiga uppgifter samt hotat att gå till media om arbetsgivaren inte gick NN till mötes. I skrivelsen stod det även att ett skadeståndsanspråk skulle fastställas senare.

JK beslutade att inte inleda en förundersökning angående brott mot repressalieförbudet. Man fann dock skäl att granska ärendet med tanke på personalchefens agerande när det gällde NN:s uppgiftslämnande till media. JK anser att Räftegård försökt motarbeta att NN använder sig av sin yttrandefrihet. ”Kommunen har genom personalchefens agerande klart överskridit gränsen för vad som är godtagbart - - -.”