23 jun 2015 07:00

23 jun 2015 07:13

Ungdomars väg ut i Europa

Det ska bli lättare för ungdomar att hitta ut i Europa och medverka i olika kulturella sammanhang.

Kulturnämnden satsar en halv miljon på projektet.

Kulturnämnden tilldelar Kultur Ungdom pengar för att hitta ett sätt som ska göra det enklare för ungdomar att ge sig ut i Europa.

Testar i Skaraborg

Det är ett pilotprojekt som pågår i ett år, sedan ska det utvärderas och förhoppningsvis vara till nytta även i andra delar av Västra Götaland.

Om regionen sedan vill satsa mer pengar för att utveckla idéerna återstår att se.

Uppdraget

I dagsläget är det inte helt klart vad som ska göras för pengarna.

– Det är inte hugget i sten, säger Inger Unenge på Kultur Ungdom.

Snart ska de annonsera efter en person som kan ta sig an uppgiften och skapa en tydlig struktur för projektet.

Denne ska till att börja med kartlägga vilken hjälp som redan finns att få. När det är klart ska det göras ett nätverk av personer men olika funktioner runt om i Skaraborg. Det är genom dem som ungdomarna ska få hjälp och guidning.

Söka pengar

Kontaktpersonerna kan vara bibliotekarier, personal på fritidsgårdar och andra personer som jobbar med ungdomar i kulturella sammanhang. Kontaktpersonerna ska kunna fånga upp de som kan tänkas ha ett intresse och en vilja att ge sig ut i Europa och ta del av konst och kultur.

Genom nätverket ska ungdomarna till exempel få hjälp med att söka EU-stöd för att finansiera delar av sina resor.

Olika inslag

Hur resorna kan se ut kan variera men de måste innehålla kulturella eller konstnärliga inslag. Det kan handla om allt ifrån gatukonst till olika temautställningar.

Utbyten

Det ska även bli enklare för personer som vill ta sig till Sverige och ta del av vårt kulturutbud att göra det. Även de ska kunna få guidning i hur de ska gå tillväga. Projektets fokus ligger på utbytet mellan de Europeiska länderna.

Redan i dag finns det liknande hjälp att få. Skillnaden är bara att den inte finns överallt och att formen för den varierar. Även tillgängligheten spelar roll, ibland finns det mer hjälp att få än vad många vet.

När just detta projekt kommer i gång och ungdomarna kan börja använda sig av nätverket det finns det i nuläget ingen tidsplan för.

– Jag vet inte när det kommer i gång, säger Inger Unenge.

Kulturnämnden tilldelar Kultur Ungdom pengar för att hitta ett sätt som ska göra det enklare för ungdomar att ge sig ut i Europa.

Testar i Skaraborg

Det är ett pilotprojekt som pågår i ett år, sedan ska det utvärderas och förhoppningsvis vara till nytta även i andra delar av Västra Götaland.

Om regionen sedan vill satsa mer pengar för att utveckla idéerna återstår att se.

Uppdraget

I dagsläget är det inte helt klart vad som ska göras för pengarna.

– Det är inte hugget i sten, säger Inger Unenge på Kultur Ungdom.

Snart ska de annonsera efter en person som kan ta sig an uppgiften och skapa en tydlig struktur för projektet.

Denne ska till att börja med kartlägga vilken hjälp som redan finns att få. När det är klart ska det göras ett nätverk av personer men olika funktioner runt om i Skaraborg. Det är genom dem som ungdomarna ska få hjälp och guidning.

Söka pengar

Kontaktpersonerna kan vara bibliotekarier, personal på fritidsgårdar och andra personer som jobbar med ungdomar i kulturella sammanhang. Kontaktpersonerna ska kunna fånga upp de som kan tänkas ha ett intresse och en vilja att ge sig ut i Europa och ta del av konst och kultur.

Genom nätverket ska ungdomarna till exempel få hjälp med att söka EU-stöd för att finansiera delar av sina resor.

Olika inslag

Hur resorna kan se ut kan variera men de måste innehålla kulturella eller konstnärliga inslag. Det kan handla om allt ifrån gatukonst till olika temautställningar.

Utbyten

Det ska även bli enklare för personer som vill ta sig till Sverige och ta del av vårt kulturutbud att göra det. Även de ska kunna få guidning i hur de ska gå tillväga. Projektets fokus ligger på utbytet mellan de Europeiska länderna.

Redan i dag finns det liknande hjälp att få. Skillnaden är bara att den inte finns överallt och att formen för den varierar. Även tillgängligheten spelar roll, ibland finns det mer hjälp att få än vad många vet.

När just detta projekt kommer i gång och ungdomarna kan börja använda sig av nätverket det finns det i nuläget ingen tidsplan för.

– Jag vet inte när det kommer i gång, säger Inger Unenge.

  • Linda van Lith