24 jun 2015 18:57

24 jun 2015 18:57

Företagare vill att polisen ökar närvaron

– Det var ett jättebra möte och det känns positivt.

Det säger Lotta Rolandson, kommunikatör på Företagarna, efter träffen med polisen då polisens agerande vid företagsinbrott diskuterades.

Under våren genomförde Företagarna Västra Götaland en undersökning om polisnärvaro. Det visade sig att endast 15 procent känner sig trygga som företagare och många menar att det är mer undantag än regel att brott mot företag klaras upp.

Anmäler inte längre

De flesta anser att de har fått ett bra bemötande av polisen efter ett inbrott men nästan 9 av 10 företagare anger att polisens arbete inte bidrog till att lösa brottet.

Flera uppger att de inte ens anmäler brott längre då man känner att polisen inte tar det på allvar. Åtta av tio företagare saknar polisens lokala närvaro. Närmare 1 300 företagare deltog i undersökningen.

Med anledning av resultatet i undersökningen träffade ett tiotal företagare från Östra Skaraborg polisen Jan Hellnevi under onsdagslunchen. Han är nytillträdd chef för polisområde Östra Skaraborg.

– Vi ville veta varför polisen inte prioriterar inbrott på företag, om vi kommer att se en ökad polisnärvaro efter omorganisationen samt om polisen kan jobba mer förebyggande, säger Lotta Rolandson, kommunikatör på Företagarna Västra Götaland.

Kommunpolis

Svaren som företagarna fick var bland annat att polisen prioriterar inbrott hos privatpersoner i första hand, eftersom det är mer integritetskränkande. Men polisen ska komma till företag senast dagen efter inbrottet, i normalfall.

– Vi hoppas att det blir bättre. Det ska vara så redan nu, men det har det inte varit.

– Jan Hellnevi berättade också att man ska anställa en kommunpolis som kommer att ha bra lokalkännedom. Då vet vi vem vi kan vända oss till och ha kontakt med. Han menade att de är tillräckligt många poliser nu men att de ska bli mer effektiva och prioritera bättre.

När det gäller att informera företagare om vilka åtgärder man kan vidta i förebyggande syfte så blev svaret att polisen inte kan lägga resurser på det.

Lotta Rolandson tyckte att var mötet var mycket givande.

– Det var ett jättebra möte och det var intressant att höra hur de har gjort sin omorganisation. Vi hoppas på en bättre dialog framöver och det känns positivt.

– Jag vill också uppmana alla företagare att anmäla alla brott.

Under våren genomförde Företagarna Västra Götaland en undersökning om polisnärvaro. Det visade sig att endast 15 procent känner sig trygga som företagare och många menar att det är mer undantag än regel att brott mot företag klaras upp.

Anmäler inte längre

De flesta anser att de har fått ett bra bemötande av polisen efter ett inbrott men nästan 9 av 10 företagare anger att polisens arbete inte bidrog till att lösa brottet.

Flera uppger att de inte ens anmäler brott längre då man känner att polisen inte tar det på allvar. Åtta av tio företagare saknar polisens lokala närvaro. Närmare 1 300 företagare deltog i undersökningen.

Med anledning av resultatet i undersökningen träffade ett tiotal företagare från Östra Skaraborg polisen Jan Hellnevi under onsdagslunchen. Han är nytillträdd chef för polisområde Östra Skaraborg.

– Vi ville veta varför polisen inte prioriterar inbrott på företag, om vi kommer att se en ökad polisnärvaro efter omorganisationen samt om polisen kan jobba mer förebyggande, säger Lotta Rolandson, kommunikatör på Företagarna Västra Götaland.

Kommunpolis

Svaren som företagarna fick var bland annat att polisen prioriterar inbrott hos privatpersoner i första hand, eftersom det är mer integritetskränkande. Men polisen ska komma till företag senast dagen efter inbrottet, i normalfall.

– Vi hoppas att det blir bättre. Det ska vara så redan nu, men det har det inte varit.

– Jan Hellnevi berättade också att man ska anställa en kommunpolis som kommer att ha bra lokalkännedom. Då vet vi vem vi kan vända oss till och ha kontakt med. Han menade att de är tillräckligt många poliser nu men att de ska bli mer effektiva och prioritera bättre.

När det gäller att informera företagare om vilka åtgärder man kan vidta i förebyggande syfte så blev svaret att polisen inte kan lägga resurser på det.

Lotta Rolandson tyckte att var mötet var mycket givande.

– Det var ett jättebra möte och det var intressant att höra hur de har gjort sin omorganisation. Vi hoppas på en bättre dialog framöver och det känns positivt.

– Jag vill också uppmana alla företagare att anmäla alla brott.