24 jun 2015 08:00

24 jun 2015 08:00

Pålar för god grund i kvarteret Mode

Det hörs tydligt att det nya bussdäcket vid Resecentrum är på gång. Pålningen har börjat men marken innebär vissa svårigheter.

Tony Nortelius och Mats Andersson från NCC:s dotterföretag Hercules grundläggning jobbar i kvarteret Mode där det nya bussdäcket ska växa fram.

Hercules är onekligen ett passande namn för det krävs stora krafter när stålpålarna ska pressas cirka 30 meter ner i marken där de ska vila på berggrunden.

Marken håller dåligt

– Det är dålig hållfasthet i marken här, med bland annat lera och torv. Det finns också stora stenar så det är lite svårpålat, säger Anders Johansson, NCC:s platschef för mark- och anläggningsarbetena.

Pålarna trycks ner i marken och de står nära varandra i grupper. Om en påle stöter på en stor sten görs noggranna beräkningar och analyser. Om man bedömer att stenen är stor nog stannar pålningen där, annars får man helt enkelt börja om med en ny påle vid sidan om. Pålarna ska sedan fyllas med betong.

– Vi började förra veckan och kommer att fortsätta fram till semestern. Vi ska även påla i augusti. Det kommer nog att ta längre tid än det var tänkt.

Fler våningar

Parkeringsplatserna som nu är borttagna ska återkomma, under bussdäcket. Anders Johansson berättar att det även finns planer på nya parkeringsplatser.

– Man planerar ytterligare tre till fem våningar över bussdäcket och där ska det i huvudsak bli bilparkering. Jag vet inte när det blir aktuellt men vi förbereder för att det ska gå att bygga fler våningar.

Hittat glasflaskor

På Mode stod tidigare flera hus, bland annat en bilverkstad, och de förorenade massorna från den har fraktats bort. Under arbetets gång har man hittat spår efter dessa byggnader.

– Vi har hittat delar av en grund och även tegelstenar, säger Anders, och pekar ner i gropen där de fortfarande ligger kvar.

– Vi har även hittat några glasflaskor från bryggeriet. Lagerkällaren låg ju här i kvarteret.

Bussdäcket och parkeringen under det ska vara klart i slutet av året.

Tony Nortelius och Mats Andersson från NCC:s dotterföretag Hercules grundläggning jobbar i kvarteret Mode där det nya bussdäcket ska växa fram.

Hercules är onekligen ett passande namn för det krävs stora krafter när stålpålarna ska pressas cirka 30 meter ner i marken där de ska vila på berggrunden.

Marken håller dåligt

– Det är dålig hållfasthet i marken här, med bland annat lera och torv. Det finns också stora stenar så det är lite svårpålat, säger Anders Johansson, NCC:s platschef för mark- och anläggningsarbetena.

Pålarna trycks ner i marken och de står nära varandra i grupper. Om en påle stöter på en stor sten görs noggranna beräkningar och analyser. Om man bedömer att stenen är stor nog stannar pålningen där, annars får man helt enkelt börja om med en ny påle vid sidan om. Pålarna ska sedan fyllas med betong.

– Vi började förra veckan och kommer att fortsätta fram till semestern. Vi ska även påla i augusti. Det kommer nog att ta längre tid än det var tänkt.

Fler våningar

Parkeringsplatserna som nu är borttagna ska återkomma, under bussdäcket. Anders Johansson berättar att det även finns planer på nya parkeringsplatser.

– Man planerar ytterligare tre till fem våningar över bussdäcket och där ska det i huvudsak bli bilparkering. Jag vet inte när det blir aktuellt men vi förbereder för att det ska gå att bygga fler våningar.

Hittat glasflaskor

På Mode stod tidigare flera hus, bland annat en bilverkstad, och de förorenade massorna från den har fraktats bort. Under arbetets gång har man hittat spår efter dessa byggnader.

– Vi har hittat delar av en grund och även tegelstenar, säger Anders, och pekar ner i gropen där de fortfarande ligger kvar.

– Vi har även hittat några glasflaskor från bryggeriet. Lagerkällaren låg ju här i kvarteret.

Bussdäcket och parkeringen under det ska vara klart i slutet av året.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.