24 jun 2015 11:20

24 jun 2015 11:21

Polisen JO-anmäls

Trött på lång handläggningstid

En Skövdebo har nu JO-anmält polisen för att det tar lång tid för att få svar på vapenlicensansökan.

Anmälaren från Skövde säger i anmälan till Justitieombudsmannen, JO, att han anser att polisen i Västra Götaland inte följer gällande lagar och praxis.

Han beskriver att det tar alldeles för lång tid att få svar på ansökan om vapenlicens. ”Enligt förvaltningslagen ska ett ärende där någon enskild är part handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt”.

Anmälaren säger sig ha förstått att praxis är 30 dagar. ”Och polisen i Västra Götaland verkar ha förlikat sig med att det är omöjligt att följa denna lag och praxis”.

Anmälaren från Skövde säger i anmälan till Justitieombudsmannen, JO, att han anser att polisen i Västra Götaland inte följer gällande lagar och praxis.

Han beskriver att det tar alldeles för lång tid att få svar på ansökan om vapenlicens. ”Enligt förvaltningslagen ska ett ärende där någon enskild är part handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt”.

Anmälaren säger sig ha förstått att praxis är 30 dagar. ”Och polisen i Västra Götaland verkar ha förlikat sig med att det är omöjligt att följa denna lag och praxis”.