24 jun 2015 11:43

24 jun 2015 15:38

Prisades i England för bästa poster

Bäckström prisad

Caroline Bäckström är barnmorska på BB och förlossningen vid Skaraborgs Sjukhus.
Nu har hon vunnit ett pris vid Normal Labour And Birth Conference i England för en poster som handlar om barnafödande.

Caroline Bäckström är doktorand inom Hälsa och Vårdenheten vid Hälsohögskolan.

Hon arbetar som barnmorska på BB och förlossningen vid Skaraborgs Sjukhus, och doktorerar på halvtid.

Förstagångsföräldrar

Genom sin forskning syftar hon på att värdera och utforska det stöd som förstagångsföräldrar är i behov av och erhåller i samband med barnafödsel.

Hon har nu prisats i England för en poster över hennes publicerade artikel inom ämnet, som även kommer att ingå i hennes avhandling.

”Väldigt roligt”

Hon prisades under konferensen ”Normal Labour And Birth Conference” som hölls i Grange-over-Sands, Lake District i Storbritannien där hon presenterade sin poster.

– Det här känns ju väldigt roligt, säger Caroline genom ett pressmeddelande och utvecklar:

– Att faktiskt få en utmärkelse samtidigt som man lär sig mycket nytt.

Resan till England finansierades genom FoU-center och verksamhetsområde K3 vid Skaraborgs Sjukhus.

Pappors stöd

Genom studien intervjuades tio stycken pappor under den första veckan efter förlossningen.

– Slutsatsen att papporna upplevde att de erhöll ett gott professionellt stöd när de sågs som individer som var en värdefull del av det födande paret, menar Caroline.

– Om papporna inte fick möjlighet att vara delaktiga kunde de uppleva hjälplöshet och deras förmåga att stödja sin födande partner riskerades påverkas negativt.

Fyra kategorier

Carolines prisade poster innefattar bland annat en del som pekar på fyra kategorier som har en viktig del i huruvida pappan känner sig involverad eller utelämnad vid en förlossning. Dessa innefattade: en tillåtande atmosfär, en balanserad merverkan, att bli sedd samt att känns sig utanför.

Caroline Bäckström är doktorand inom Hälsa och Vårdenheten vid Hälsohögskolan.

Hon arbetar som barnmorska på BB och förlossningen vid Skaraborgs Sjukhus, och doktorerar på halvtid.

Förstagångsföräldrar

Genom sin forskning syftar hon på att värdera och utforska det stöd som förstagångsföräldrar är i behov av och erhåller i samband med barnafödsel.

Hon har nu prisats i England för en poster över hennes publicerade artikel inom ämnet, som även kommer att ingå i hennes avhandling.

”Väldigt roligt”

Hon prisades under konferensen ”Normal Labour And Birth Conference” som hölls i Grange-over-Sands, Lake District i Storbritannien där hon presenterade sin poster.

– Det här känns ju väldigt roligt, säger Caroline genom ett pressmeddelande och utvecklar:

– Att faktiskt få en utmärkelse samtidigt som man lär sig mycket nytt.

Resan till England finansierades genom FoU-center och verksamhetsområde K3 vid Skaraborgs Sjukhus.

Pappors stöd

Genom studien intervjuades tio stycken pappor under den första veckan efter förlossningen.

– Slutsatsen att papporna upplevde att de erhöll ett gott professionellt stöd när de sågs som individer som var en värdefull del av det födande paret, menar Caroline.

– Om papporna inte fick möjlighet att vara delaktiga kunde de uppleva hjälplöshet och deras förmåga att stödja sin födande partner riskerades påverkas negativt.

Fyra kategorier

Carolines prisade poster innefattar bland annat en del som pekar på fyra kategorier som har en viktig del i huruvida pappan känner sig involverad eller utelämnad vid en förlossning. Dessa innefattade: en tillåtande atmosfär, en balanserad merverkan, att bli sedd samt att känns sig utanför.

  • Erica Augustsson