24 jun 2015 16:24

24 jun 2015 16:24

"Vi tyckte att vi vill göra något riktigt bra"

Den omfattande ombyggnaden av Kungsgatan blev två miljoner kronor dyrare än vad som ursprungligen var tänkt.

Slutnotan hamnar på cirka 10 miljoner kronor mot beräknade 8. Enligt projektledaren Anna Möller vid Skövde kommun är det medvetna satsningar som är orsaken, inte oväntade fördyringar.

– I den första ursprungliga planen och ansökningarna till Trafikverket tittade vi bara på att anlägga cykelbanan. Efterhand har vi utökat satsningen och det har blivit en helt annan gata, säger Anna Möller till SLA.

Nya p-platser

Längs den södra sidan har ett flertal parkeringsplatser anlagts och gatan har förskönats med träd samt nya belysningsstolpar.

– Vi tyckte att vi vill göra något riktigt bra och vi upplever att det blivit lyckat med de nya parkeringsplatserna. De är uppskattade av handeln.

Arbetet med att färdigställa ombyggnaden går nu in i sitt absoluta slutskede. Ombyggnaden har varit omfattande och Kungsgatan har varit stängd i två omgångar hösten 2014 och våren 2015.

Avsnittet ner mot Pentaporten är fortfarande avstängt, men kommer att öppnas inom de närmaste veckorna.

Nyöppning och invigning av hela Kungsgatan kommer att ske den 3 juli av kommunalrådet Leif Walterum (C).

Syftet med den stora ombyggnaden har varit att skapa en cykelbana längs Kungsgatan, men också samtidigt minska trafikbelastningen något. Ett av körfälten har försvunnit.

– Vi vill minska den onödiga trafiken samtidigt som det är ett måste att tillåta trafik då Pentaporten är att av få ställen där det går att komma under järnvägen.

Slutnotan hamnar på cirka 10 miljoner kronor mot beräknade 8. Enligt projektledaren Anna Möller vid Skövde kommun är det medvetna satsningar som är orsaken, inte oväntade fördyringar.

– I den första ursprungliga planen och ansökningarna till Trafikverket tittade vi bara på att anlägga cykelbanan. Efterhand har vi utökat satsningen och det har blivit en helt annan gata, säger Anna Möller till SLA.

Nya p-platser

Längs den södra sidan har ett flertal parkeringsplatser anlagts och gatan har förskönats med träd samt nya belysningsstolpar.

– Vi tyckte att vi vill göra något riktigt bra och vi upplever att det blivit lyckat med de nya parkeringsplatserna. De är uppskattade av handeln.

Arbetet med att färdigställa ombyggnaden går nu in i sitt absoluta slutskede. Ombyggnaden har varit omfattande och Kungsgatan har varit stängd i två omgångar hösten 2014 och våren 2015.

Avsnittet ner mot Pentaporten är fortfarande avstängt, men kommer att öppnas inom de närmaste veckorna.

Nyöppning och invigning av hela Kungsgatan kommer att ske den 3 juli av kommunalrådet Leif Walterum (C).

Syftet med den stora ombyggnaden har varit att skapa en cykelbana längs Kungsgatan, men också samtidigt minska trafikbelastningen något. Ett av körfälten har försvunnit.

– Vi vill minska den onödiga trafiken samtidigt som det är ett måste att tillåta trafik då Pentaporten är att av få ställen där det går att komma under järnvägen.