25 jun 2015 15:07

25 jun 2015 17:45

Biogasbolag kan läggas ned

NY VERSION. Skövde kommun överväger att lägga ned biogasbolaget Skövde Biogas AB. Efter svåra ekonomiska förluster under flera år är det ett av två alternativ som utreds.

Det andra är att krympa produktionen i bolaget och anpassa den till den lokala marknaden i Skaraborg.

Skövde kommun äger bolaget tillsammans med Göteborg energi och de båda ägarna har nu en dialog om framtiden för biogastillverkningen.

Utredningen och den dialogen blir avgörande för bolagets framtid.

Stora förluster

Bolaget startade 2012, men de tre första verksamhetsåren har varit problemfyllda vilket lett till en djup ekonomisk kris.

2012–2014 har bolagets samlade förluster uppgått till 71 miljoner kronor och i senaste bokslutet skrevs värdet på anläggningen ned kraftigt.

Stora problem med illaluktande lukt från anläggningen och inkörningsproblematik har plågat bolaget. När dessutom Arla aviserade att bolaget stänger mejeriet i Skövde blev krisen totalt. Att blanda vasslen från mejeriet tillsammans med slakterirester till ett substrat var en av de bärande idéerna med anläggningen.

Tar ansvar

– Bolaget har inte utvecklats i den takt som vi trodde när vi startade. Därför måste vi som ägare ta ett ansvar för att bedöma och ta beslut om bolagets framtid. Därför går nu ägarna gemensamt vidare för att utreda och besluta kring dessa två alternativ, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Bolaget har inga egna anställda utan köper in de tjänster som behövs.

Det andra är att krympa produktionen i bolaget och anpassa den till den lokala marknaden i Skaraborg.

Skövde kommun äger bolaget tillsammans med Göteborg energi och de båda ägarna har nu en dialog om framtiden för biogastillverkningen.

Utredningen och den dialogen blir avgörande för bolagets framtid.

Stora förluster

Bolaget startade 2012, men de tre första verksamhetsåren har varit problemfyllda vilket lett till en djup ekonomisk kris.

2012–2014 har bolagets samlade förluster uppgått till 71 miljoner kronor och i senaste bokslutet skrevs värdet på anläggningen ned kraftigt.

Stora problem med illaluktande lukt från anläggningen och inkörningsproblematik har plågat bolaget. När dessutom Arla aviserade att bolaget stänger mejeriet i Skövde blev krisen totalt. Att blanda vasslen från mejeriet tillsammans med slakterirester till ett substrat var en av de bärande idéerna med anläggningen.

Tar ansvar

– Bolaget har inte utvecklats i den takt som vi trodde när vi startade. Därför måste vi som ägare ta ett ansvar för att bedöma och ta beslut om bolagets framtid. Därför går nu ägarna gemensamt vidare för att utreda och besluta kring dessa två alternativ, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Bolaget har inga egna anställda utan köper in de tjänster som behövs.