25 jun 2015 14:05

25 jun 2015 17:54

HD-svar dröjer ytterligare

NYHETER: Mordet på Lisa Holm

Både tingsrätt och hovrätt har slagit fast att de två mordmisstänkta bröderna ska vara häktade. Men de har överklagat – på torsdagen skulle ett av ärendena föredras i HD. Något besked kom dock inte.

De 31 och 35 år gamla bröderna har varit häktade i snart två veckor. De är på sannolika skäl misstänkta för mordet på Skövdeflickan Lisa Holm. Först häktades de av tingsrätten i Skövde, ett beslut som de båda överklagade till hovrätten. Även hovrätten slog fast att de skulle vara häktade på sannolika skäl misstänkta för mord.

Båda männen säger att de är oskyldiga och att det som lagts fram mot dem inte utgör sannolika skäl. Därför överklagade de även hovrättens beslut till Högsta Domstolen, vilket SLA tidigare skrivit om.

Tillstånd

Men i HD krävs prövningstillstånd innan domstolen ens tar ställning i själva frågan. Hos HD talades det om att den äldre broderns yrkande på prövningstillstånd eventuellt skulle föredras för domstolen på torsdagen.

Men sent på eftermiddagen gick det inte att få besked om så hade skett och det fanns heller inget beslut i ärendet.

Den yngre broderns ärende har inte kommit så långt, där inväntar HD fortfarande en fullmakt från hans advokat. Den kvinna som misstänks för grovt skyddande av brottslig var häktad i en vecka men försattes på fri fot i tisdags.

De 31 och 35 år gamla bröderna har varit häktade i snart två veckor. De är på sannolika skäl misstänkta för mordet på Skövdeflickan Lisa Holm. Först häktades de av tingsrätten i Skövde, ett beslut som de båda överklagade till hovrätten. Även hovrätten slog fast att de skulle vara häktade på sannolika skäl misstänkta för mord.

Båda männen säger att de är oskyldiga och att det som lagts fram mot dem inte utgör sannolika skäl. Därför överklagade de även hovrättens beslut till Högsta Domstolen, vilket SLA tidigare skrivit om.

Tillstånd

Men i HD krävs prövningstillstånd innan domstolen ens tar ställning i själva frågan. Hos HD talades det om att den äldre broderns yrkande på prövningstillstånd eventuellt skulle föredras för domstolen på torsdagen.

Men sent på eftermiddagen gick det inte att få besked om så hade skett och det fanns heller inget beslut i ärendet.

Den yngre broderns ärende har inte kommit så långt, där inväntar HD fortfarande en fullmakt från hans advokat. Den kvinna som misstänks för grovt skyddande av brottslig var häktad i en vecka men försattes på fri fot i tisdags.