25 jun 2015 21:00

25 jun 2015 21:00

Omgestaltning av kyrka

Kyrkan i Lunden står inför en stor nybyggnation. Allt förutom kyrkosalen ska rivas och ge plats åt nya lokaler för en utgångssumma på 12 miljoner.

– Stora förändringar kommer nu ske för att göra platsen mer ändamålsenlig, säger Svante Jildenhed, ordförande i kyrkorådet.

Till hösten firar kyrkan 40-årsjubileum, men det är mer än firande som står på schemat. I september drar den stora nybyggnationen i gång som ska ge S:t Markus kyrkan ett nytt utseende.

Lösa tegelstenar

Under de senaste åren har man upptäckt stort slitage på byggnaden som ledde till att man i maj tog beslut om en förändring.

– Vi upptäckte att byggnaden behövde genomgå drastiska återgärder. Det har bland annat handlat om dålig isolering och undermålig ventilation. Sedan när teglet i fasaden började lossna ryckte vi till, säger Svante Jildenhed.

När man gick igenom kostnaderna för att restaurera så uppkom det till ett pris på uppåt 10 miljoner, vilket låg nära kostnaden för att bygga om helt och hållet. Det ledde till planeringen av en nybyggnation för 12 miljoner.

– Stora förändringar kommer nu ske för att göra platsen mer ändamålsenlig och hållbar, säger Svante Jildenhed,

Få upp ögonen

Arkitekten Ingvar Blixt berättar att målet är att göra kyrkan mer synlig men också mer effektiv i sin användning av yta. Därför väljer man att bygga på 520 kvadratmeter istället för nästan 800 som tidigare.

– Vi vill att den ska synas utifrån, vi har därför fokus på fasaden och att göra en tydlig välkomnande entré. Invändigt ska vi sträva mot att bygga smart och ta bort onödiga ytor. Vi vill inte bygga stort, utan effektivt.

En bemötande plats

Effektiviteten ska uppnås genom att bygga öppna rum och skapa en plats som passar till olika ändamål. Kyrkohedern Martin Eriksson menar att kyrkan ska passa både till stora som små möten.

– Målet är att alla ska känna sig välkomna. Vi ser oss som en vardagskyrka som ska passa till det mesta. Vi vill att kyrkan ska vara utformad för både gudstjänster, soppservering, körsång och liknande.

Precis efter jubileet i september är det tänkt att man ska börja riva de gamla lokalerna. Planen är att kyrkan ska stå klar i sin helhet julen 2016.

Till hösten firar kyrkan 40-årsjubileum, men det är mer än firande som står på schemat. I september drar den stora nybyggnationen i gång som ska ge S:t Markus kyrkan ett nytt utseende.

Lösa tegelstenar

Under de senaste åren har man upptäckt stort slitage på byggnaden som ledde till att man i maj tog beslut om en förändring.

– Vi upptäckte att byggnaden behövde genomgå drastiska återgärder. Det har bland annat handlat om dålig isolering och undermålig ventilation. Sedan när teglet i fasaden började lossna ryckte vi till, säger Svante Jildenhed.

När man gick igenom kostnaderna för att restaurera så uppkom det till ett pris på uppåt 10 miljoner, vilket låg nära kostnaden för att bygga om helt och hållet. Det ledde till planeringen av en nybyggnation för 12 miljoner.

– Stora förändringar kommer nu ske för att göra platsen mer ändamålsenlig och hållbar, säger Svante Jildenhed,

Få upp ögonen

Arkitekten Ingvar Blixt berättar att målet är att göra kyrkan mer synlig men också mer effektiv i sin användning av yta. Därför väljer man att bygga på 520 kvadratmeter istället för nästan 800 som tidigare.

– Vi vill att den ska synas utifrån, vi har därför fokus på fasaden och att göra en tydlig välkomnande entré. Invändigt ska vi sträva mot att bygga smart och ta bort onödiga ytor. Vi vill inte bygga stort, utan effektivt.

En bemötande plats

Effektiviteten ska uppnås genom att bygga öppna rum och skapa en plats som passar till olika ändamål. Kyrkohedern Martin Eriksson menar att kyrkan ska passa både till stora som små möten.

– Målet är att alla ska känna sig välkomna. Vi ser oss som en vardagskyrka som ska passa till det mesta. Vi vill att kyrkan ska vara utformad för både gudstjänster, soppservering, körsång och liknande.

Precis efter jubileet i september är det tänkt att man ska börja riva de gamla lokalerna. Planen är att kyrkan ska stå klar i sin helhet julen 2016.